[Close]
   

 

โปรแกรมทัวร์ล่าสุด

ทัวร์จีน CHONGQING เมพ ขิง ขิง เริ่ม 8,999
3วัน 2คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)

 
 
ทัวร์จีน CHONGQING เมพ ขิง ขิง เริ่ม 8,999
3วัน 2คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)
 
ฉงชิ่ง!! มีดีกว่าที่คิด ชม หลุมฟ้า ที่เกิดจากธรรมชาติ
เดินลัดเลาะถ่ายรูปคู่กับ โรงเตี้ยมแบบโบราณ ที่ไม่เหมือนใคร
เสียวสุดๆ กับ ระเบียงกระจก ที่จะทำให้คุณต้องขาสั่น !!
ชมแกะสลักน้ำแข็ง และเล่นสกี เมืองหิมะบนเขานางฟ้า
ช้อปปิ้งไม่ตกเทรนด์ที่ หงหยาต้ง ที่มีของพื้นเมือง
ทั้งของใช้ และ อาหาร ชวนให้หลงใหล
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
03 – 05 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 9,999 full
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 9,999 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 9,999 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 8,999 call
17 – 19 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 8,999 full
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 8,999 call
24 – 26 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 8,999 call
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 13,999 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 วันขึ้นปีใหม่ 3 วัน WE 18,999 call
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน WE 10,999 call
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน WE 10,999 call
01 – 03 มีนาคม 2561 3 วัน WE 10,999 full
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน WE 10,999 call
23 – 25 มีนาคม 2561 3 วัน WE 10,999 call
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 3 วัน WE 10,999 call

 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป เริ่ม 16,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป เริ่ม 16,900 
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
04 – 08 มกราคม 2561 5 วัน SL 16,900 call
05 – 09 มกราคม 2561 5 วัน SL 16,900 call
12 – 16 มกราคม 2561 5 วัน SL 16,900 call
17 – 21 มกราคม 2561 5 วัน SL 17,900 call
18 – 22 มกราคม 2561 5 วัน SL 17,900 call
24 – 28 มกราคม 2561 5 วัน SL 18,900 call
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 17,900 call
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 16,900 call
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 17,900 call
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 20,900 call
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 19,900 call
02 – 06 มีนาคม 2561 5 วัน SL 17,900 call
07 – 11มีนาคม 2561 5 วัน SL 17,900 call
14 – 18 มีนาคม 2561 5 วัน SL 19,900 call
15 – 19 มีนาคม 2561 5 วัน SL 17,900 call

 

 

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า เริ่ม 17,999
3วัน 2คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX)

 
 
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า เริ่ม 17,999
3วัน 2คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX)
 
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน HX 17,999 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน HX 19,999 full
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน HX 17,999 full
21 – 23 ธันวาคม 2560 3 วัน HX 18,999 full
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน HX 19,999 full
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 3 วัน HX 23,999 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
20 – 22 มกราคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน HX 18,999 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน HX 18,999 call
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน HX 21,999 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน HX 18,999 call
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
17 – 19 มีนาคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
23 – 25 มีนาคม 2561 3 วัน HX 18,999 call
24 – 26 มีนาคม 2561 3 วัน HX 18,999 call

 

ทัวร์จีน หวงซาน อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน เริ่ม 23,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

 
 
ทัวร์จีน หวงซาน อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน เริ่ม 23,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
 
หวงซาน อุทยานหวงซาน ไท่ผิง อาบน้ำแร่
เมืองโบราณหงชุน หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน
ซุ้มประตูถังเยว่ ถนนโบราณเหล่าเจีย
จิ่วหัวซาน สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
06 – 10 ธันวาคม 2560 5 วัน MU 23,900 full
20 – 24 ธันวาคม 2560 5 วัน MU 23,900 call

 

 

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง เริ่ม 11,900
3วัน 2คืนโดยสายการบินCATHAY PACIFIC (CX)

 
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง เริ่ม 11,900
3วัน 2คืนโดยสายการบินCATHAY PACIFIC  (CX)
 
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน 
ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย 
ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
ชมโชว์ม่านน้ำตระการตาง  Mangrove Groove 
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน CX 11,900 full
02 – 04  ธันวาคม 2560 3 วัน CX 13,900 full
03 – 05  ธันวาคม 2560 3 วัน CX 13,900 full
08 – 10  ธันวาคม 2560 3 วัน CX 13,900 call
16 – 18  ธันวาคม 2560 3 วัน CX 11,900 full
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน CX 16,900 full
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน CX 11,900 call
06 – 08 มกราคม 2561 3 วัน CX 11,900 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน CX 11,900 call
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน CX 11,900 call
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน CX 11,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน CX 11,900 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน CX 11,900 call
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน CX 11,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน CX 11,900 call
24 – 26 มีนาคม 2561 3 วัน CX 11,900 call

 

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY PINK BLOSSOM KAWAZU เริ่ม 27,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน SCOOT (TR)

 
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY PINK BLOSSOM KAWAZU เริ่ม 27,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน SCOOT (TR)
 
สัมผัสประสบการณ์หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท 
ชมเทศกาลซากุระ ณ เมือง คาวาสึ ซากุระแรกช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ 
เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน TR 27,900 call
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน TR 28,900 call
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน TR 27,900 call
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน TR 28,900 call
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 วันมาฆบูชา 5 วัน TR 31,900 call
01 – 05 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา 5 วัน TR 29,900 full
03 – 07 มีนาคม 2561 5 วัน TR 29,900 call
05 – 09 มีนาคม 2561 5 วัน TR 29,900 call
07 – 11 มีนาคม 2561 5 วัน TR 29,900 full
09 – 13 มีนาคม 2561 5 วัน TR 29,900 full

 

 

ทัวร์พม่า SUPER SHOCK ทัณฑะเลย์ เริ่ม 6,900
2วัน 1คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์พม่า SUPER SHOCK ทัณฑะเลย์ เริ่ม 6,900
2วัน 1คืน โดยสายการบิน  AIR ASIA (FD) 
 
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ
เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี
(ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
06 – 07 มกราคม 2561 2 วัน FD 7,900 call
13 – 14 มกราคม 2561 2 วัน FD 7,900 call
19 – 20 มกราคม 2561 2 วัน FD 7,900 call
26 – 27 มกราคม 2561 2 วัน FD 7,900 call
03 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 2 วัน FD 7,900 call
10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 2 วัน FD 7,900 call
17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 2 วัน FD 7,900 call
24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 2 วัน FD 7,900 call
01 – 02 มีนาคม 2561 2 วัน FD 7,900 call
03 – 04 มีนาคม 2561 2 วัน FD 7,900 call
09 – 10 มีนาคม 2561 2 วัน FD 6,900 call
17 – 18 มีนาคม 2561 2 วัน FD 7,900 call
23 – 24 มีนาคม 2561 2 วัน FD 6,900 call
31 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 2 วัน FD 7,900 call
27 – 28 เมษายน 2561 2 วัน FD 7,900 call

 

ทัวร์พม่า SUPER SHOCK ไหว้พระ 5 วัดดัง เริ่ม 4,999
1วัน โดยสายการบิน NOK AIR (DD) / THAI LIONAIR (SL)

 
 
ทัวร์พม่า SUPER SHOCK ไหว้พระ 5 วัดดัง เริ่ม 4,999
1วัน โดยสายการบิน NOK AIR (DD) / THAI LIONAIR (SL)
 
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์
นมัสการพระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
สักการะ พระหินอ่อนณ วัดพระหินอ่อน
สักการะ วัดหงาทัตยี
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
เเถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
14 ธันวาคม 2560 1 วัน SL 4,999 full
18 ธันวาคม 2560 1 วัน SL 4,999 full
25 ธันวาคม 2560 1 วัน SL 4,999 full
28 ธันวาคม 2560 1 วัน SL 4,999 full
04 มกราคม 2561 1 วัน SL 4,999 call
08 มกราคม 2561 1 วัน SL 4,999 full
15 มกราคม 2561 1 วัน SL 4,999 full
18 มกราคม 2561 1 วัน SL 4,999 call
22 มกราคม 2561 1 วัน SL 4,999 full
29 มกราคม 2561 1 วัน SL 4,999 full
05 กุมภาพันธ์ 2561 1 วัน SL 4,999 full
08 กุมภาพันธ์ 2561 1 วัน SL 4,999 call
12 กุมภาพันธ์ 2561 1 วัน SL 4,999 full
19 กุมภาพันธ์ 2561 1 วัน SL 4,999 full
22 กุมภาพันธ์ 2561 1 วัน SL 4,999 call
26 กุมภาพันธ์ 2561 1 วัน SL 4,999 full
05 มีนาคม 2561 1 วัน SL 4,999 full
08 มีนาคม 2561 1 วัน SL 4,999 call
12 มีนาคม 2561 1 วัน SL 4,999 full

 

 

ทัวร์เวียดนาม โปรนี้ดี...ที่ดานัง เริ่ม 12,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์เวียดนาม โปรนี้ดี...ที่ดานัง เริ่ม 12,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน  AIR ASIA (FD)
 
เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน 
ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park
นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood
พิเศษสุด !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองดานัง
พิเศษสุด !! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village
พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ
(เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
05 – 08 มกราคม 2561 4 วัน FD 12,900 full
12 – 15 มกราคม 2561 4 วัน FD 12,900 full
19 – 22 มกราคม 2561 4 วัน FD 12,900 full
26 – 29 มกราคม 2561 4 วัน FD 12,900 call
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน FD 12,900 full
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน FD 13,900 call
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน FD 13,900 call
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน FD 13,900 call
02 – 05 มีนาคม 2561 4 วัน FD 13,900 call
09 – 12 มีนาคม 2561 4 วัน FD 13,900 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน FD 12,900 call
23 – 26 มีนาคม 2561 4 วัน FD 12,900 call
06 – 09 เมษายน 2561 4 วัน FD 13,900 call
13 – 16 เมษายน 2561 4 วัน FD 16,900 call
20 – 23 เมษายน 2561 4 วัน FD 12,900 full
27 – 30 เมษายน 2561 4 วัน FD 13,900 call
04 – 07 พฤษภาคม 2561 4 วัน FD 15,900 call
11 – 14 พฤษภาคม 2561 4 วัน FD 13,900 call
18 – 21 พฤษภาคม 2561 4 วัน FD 13,900 call
25 – 28 พฤษภาคม 2561 4 วัน FD 15,900 call
01 – 04 มิถุนายน 2561 4 วัน FD 12,900 call
08 – 11 มิถุนายน 2561 4 วัน FD 12,900 call
15 – 18 มิถุนายน 2561 4 วัน FD 12,900 call
22 – 25 มิถุนายน 2561 4 วัน FD 12,900 call
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 4 วัน FD 12,900 call
 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว เริ่ม 14,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

 
 
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว เริ่ม 14,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
 
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
ชมสวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
เดินเล่นชิลๆที่หาดไว่ทาน
ช๊อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยวและถนนนานกิง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
25 – 29 พฤศจิกายน 2560 5 วัน MU 14,900 full
05 – 09 ธันวาคม 2560 5 วัน MU 14,900 full
13 – 17 ธันวาคม 2560 5 วัน MU 14,900 call
27 – 31 ธันวาคม 2560 5 วัน MU 23,900 call
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 5 วัน MU 25,900 call
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 5 วัน MU 25,900 call

 

ทัวร์จีน EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE NO.2 เริ่ม 14,999
4วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์จีน EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE NO.2 เริ่ม 14,999
4วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
สะพานกระจก จิตรกรรมภาพวาดทราย 
ภูเขาเทียนเหมินซาน
นั่งกระเช้ายาวและสูงที่สุดในเอเชีย
ระเบียงกระจก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
27 – 30 พฤศจิกายน 2560 4 วัน FD 14,999 full
12 – 15 ธันวาคม 2560 4 วัน FD 15,999 full
19 – 22 ธันวาคม 2560 4 วัน FD 15,999 call

 

ทัวร์จีน EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING เริ่ม 14,999
4วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING เริ่ม 14,999
4วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
 
เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง  ชมกายกรรมปังกิ่ง
กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 4 วัน XW 15,999 full
11 – 14 มกราคม 2561 4 วัน XW 15,999 call
23 – 26 มกราคม 2561 4 วัน XW 14,999 call
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน XW 14,999 call
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน XW 15,999 call
19 – 22 มีนาคม 2561 4 วัน XW 14,999 call

 

 

ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI เริ่ม 14,999
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI เริ่ม 14,999
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
 
ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนนานกิง
ซูโจว วัดฉงหยวน จัตุรัสหยวนหยง พระใหญ่หลิงซาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 วันปีใหม่ 5 วัน XW 18,999 call
13 – 17 มกราคม 2561 5 วัน XW 14,999 call
27 – 31 มกราคม 2561 5 วัน XW 14,999 call
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน XW 14,999 full
15 – 19 มีนาคม 2561 5 วัน XW 14,999 full

 

ทัวร์จีน AMAZING BEIJING เริ่ม 12,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน AMAZING BEIJING เริ่ม 12,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
กำแพงเมืองจีนพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ตลาดรัสเซีย
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
02 – 05 ธันวาคม 2560 4 วัน XW 15,888 full
05 – 08 ธันวาคม 2560 4 วัน XW 16,888 call
15 – 18 ธันวาคม 2560 4 วัน XW 12,888 call
26 – 29ธันวาคม 2560 4 วัน XW 12,888 call

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NARA เริ่ม 23,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

 
ทัวร์ญี่ปุ่น  OSAKA KYOTO NARA เริ่ม 23,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
 
ชมวัดคินคะคุจิ สัญญาลักษณ์เมืองเกียวโต
ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ ซุ้มประตูแดง ที่ฟูชิมิอินาริ
เดินเลียบป่าไผ่ ที่อาราชิยาม่าง
ชมปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ เมืองนารา
อิสระช้อปปิ้งถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ
พิเศษ! บุฟเฟต์ชาบู และ ยากินิคุ
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 5 วัน XJ 23,900 call
01 – 05 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 28,900 call
06 – 10 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 28,900 call
08 – 12 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 30,900 call
13 – 17 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 28,900 call
20 – 24 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 28,900 call
27 – 31 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 33,900 call
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 5 วัน XJ 35,900 call
 

ทัวร์ญี่ปุ่น หนาวแล้วที่ฟูจิ เริ่ม 23,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

 
ทัวร์ญี่ปุ่น หนาวแล้วที่ฟูจิ เริ่ม 23,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
 
ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด
ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ เล่นสกี เริ่มปลายพฤศจิกายน
นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ ชมโคมไฟยักษ์ 
เลือกซื้อของฝากที่ถนนนากามิเซะ
เมนูพิเศษ หมูย่างหินภูเขาไฟ + เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์
สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ONSEN!!!
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 5 วัน XJ 23,900 call
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 5 วัน XJ 28,900 call
05 – 09 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 31,900 call
07 – 11 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 31,900 call
12 – 16 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 28,900 call
14 – 18 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 28,900 call
19 – 23 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 28,900 full
21 – 25 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 28,900 call
26 – 30 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 33,900 call
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 5 วัน XJ 36,900 call
 

ทัวร์ไต้หวัน …PRO พี่เสือ จัดใหญ่ เริ่ม 11,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน …PRO พี่เสือ จัดใหญ่ เริ่ม 11,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)
 
ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
ตลาดซือหลินไนท์มารเก็ต
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
13 – 16 มกราคม 2561 4 วัน IT 11,888 call
25 – 28 มกราคม 2561 4 วัน IT 12,888 full
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน IT 12,888 full
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน IT 12,888 full
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน IT 13,888 call
02 – 05 มีนาคม 2561 4 วัน IT 13,888 call
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน IT 13,888 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน IT 13,888 full

 

 

ทัวร์พม่า โปรประหยัด เริ่ม 11,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

 
 
ทัวร์พม่า โปรประหยัด เริ่ม 11,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 11,900 full
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 11,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 call
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 full
31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน DD 14,900 call
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
06 – 08 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
20 – 22 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 full
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
09 – 11 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
17 – 19 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 full

 

ทัวร์ยุโรป GERMAN AUSTRIA SWISS เริ่ม 49,900
7วัน 4คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

 
 
ทัวร์ยุโรป GERMAN AUSTRIA SWISS เริ่ม 49,900
7วัน 4คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
 
เที่ยวฮัลล์สตัทท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท 
อินส์บรุคชมหลังคาทองคำสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค
มิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย
ชมจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์  BMW Welt  สนามอัลลิอันซ์อารีน่า 
เมืองโฮเอินชวังเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์
ฟุสเซ่น เมืองเล็กๆน่ารัก มีตึกอาคารที่มีสีสันสวยงามเหมือนกับลูกกวาด 
ลูเซิร์น ชมสิงโตหินแกะสลัก ชมสะพานไม้ชาเปล 
แองเกิลเบิร์ก นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาทิตลิส
ซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
30 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2560 7 วัน EY 49,900 full

 

ทัวร์ยุโรป HELLO PARIS เริ่ม 35,900
6วัน 3คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

 
 
ทัวร์ยุโรป HELLO PARIS เริ่ม 35,900
6วัน 3คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
 
ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน 
ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคริมฝั่งแม่น้ำ
ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซที่เมืองตูร์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์
ช้อปปิ้งกระจายย่านถนนชองป์สเอลิเซ่
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท
อิสระฟรีเดย์ 1วัน ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวเมืองปารีส
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
22 – 27 พฤศจิกายน 2560 6 วัน EY 36,900 full
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 6 วัน EY 35,900 full