[Close]
   

 

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน, ไต้หวันม เผิงหู, หมาจู่ และ อูชิว ทั้งหมดรวมกันเรียกว่า "พื้นที่ไต้หวัน" 

ภูมิอากาศ ร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน                        

- ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 27-38 องศาเซลเซียส (พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี)                                                                         

- ฤดูพายุใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 25 -30 องศาเซลเซียส

- ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 15 องศาเซลเซียส

- ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 15 – 24 องศาเซลเซียส

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และเกาะเล็กอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

พื้นที่              

36,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

เมืองหลวง   

ไทเป โดยมีประชากรประมาณ 2.7 ล้านคน (ข้อมูล ธันวาคม 2557)

ภาษาราชการ

จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง

หน่วยเงิน       

ดอลลาร์ไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NT$ 30.16 = $1 US หรือ 1 ดอลลาร์ไต้หวัน = 1.09 บาท (อัตราแลกเงินสามารถเชคได้ที่ http://www.superrich1965.com/ )
 

เมืองสำคัญต่างๆ           

ไทเป (Taipei)

เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และมีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของเกาะ

เกาสง (Kaoshiung)

เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน และมีท่าเรือใหญ่ที่มีปริมาณการขนส่งอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก
ไถจง (Tai Chung)

เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหรรมทางภาคกลางของไต้หวัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามรองจากเกาสง

เถาหยวน (Taoyuan)

เป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของไต้หวันและมีแรงงานไทยอยู่มากที่สุด

จีหลง (Keelung)

 

เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ