[Close]
   

 

รับสมัครพนักงาน งานหลายตำแหน่ง ด่วน

 

1. พนักงานขายทัวร์หน้าร้าน(ประจำ)
 
รูปแบบงาน :
งานประจำ
 
รายละเอียดงาน :
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
- มีประสบการณ์ด้าน Tour Operation อย่างน้อย 1 ปี (กรุณาระบุตำแหน่ง และบริษัทที่ผ่านมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถให้ข้อมูล และขายโปรแกรมทัวร์กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายังบริษัท
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ มีความอดทนต่อภาวะความกดดัน
- มีความรับผิดชอบสูง พร้อมลุยงานหนัก
- มีศักยภาพ มุ่งเน้น และเห็นคุณค่าในสายงานบริการอย่างจริงจัง
- มีไหวพริบดีในการพูดจา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดบวก เน้นจิตใจดี ไม่สร้างความขัดแย้งภายในองค์กร
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน พอใช้
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Powerpoint
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเป้าหมาย
- ห้ามมีประวัติที่ไม่ดีกับที่ทำงานเก่า
- สามารถจัดทำด้านเอกสารทัวร์ ตั้งแต่เปิด – ปิด กรุ๊ปทัวร์
- สามารถออกทัวร์ต่างประเทศได้
- ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก
 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • ระดับการศึุกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  • อายุ : 25 ถึง 30 ปี
  • อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
 
เงินเดือน :
12,000 ถึง 17,000 บาท
 
สวัสดิการ :
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- คอมมิชชั่น
- อาหารกลางวัน
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. พนักงานขายทัวร์หน้าร้าน(Freelance)
 
รูปแบบงาน :
งานประจำ
 
รายละเอียดงาน :
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
- มีประสบการณ์ด้าน Tour Operation อย่างน้อย 1 ปี (กรุณาระบุตำแหน่ง และบริษัทที่ผ่านมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถให้ข้อมูล และขายโปรแกรมทัวร์กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายังบริษัท
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ มีความอดทนต่อภาวะความกดดัน
- มีความรับผิดชอบสูง พร้อมลุยงานหนัก
- มีศักยภาพ มุ่งเน้น และเห็นคุณค่าในสายงานบริการอย่างจริงจัง
- มีไหวพริบดีในการพูดจา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดบวก เน้นจิตใจดี ไม่สร้างความขัดแย้งภายในองค์กร
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน พอใช้
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Powerpoint
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเป้าหมาย
- ห้ามมีประวัติที่ไม่ดีกับที่ทำงานเก่า
- สามารถจัดทำด้านเอกสารทัวร์ ตั้งแต่เปิด – ปิด กรุ๊ปทัวร์
- สามารถออกทัวร์ต่างประเทศได้
- ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก
 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • ระดับการศึุกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  • อายุ : 25 ถึง 30 ปี
  • อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
 
เงินเดือน :
12,000 ถึง 17,000 บาท
 
สวัสดิการ :
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- คอมมิชชั่น
- อาหารกลางวัน
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
 
 
สนใจติดต่อ 081 375 0457  
หรือ ฝากใบสมัครงานออนไลน์ พร้อมอัพโหลด 
หลักฐานการศึกษา 
บัตรระชาชน 
ทะเบียนบ้าน 
หนังสือผ่านการจากที่เก่า 
รุปถ่าย