[Close]
   

 

ทัวร์ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE เริ่ม 33,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JET STAR AIRLINES (JQ)

 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE เริ่ม 33,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JET STAR AIRLINES (JQ)
 
เยือนเมืองเมลเบิร์น นครแห่งความยิ่งใหญ่ประเทศออสเตรเลีย
นั่งรถไปจักรไอน้ำโบราณ ซี่งเคยเป็นรถไฟลำเลียงถ่านหินสมัยก่อน
นั่งรถชมถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในโลก GREAT OCEAN ROAD
ชมฝูงนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป 
ช้อปปิ้งจุใจ อิสระช๊อปปิ้ง 1 วันเต็ม
พิเศษ !! ทานกุ้งลอบสเตอร์ครึ่งตัว เสริฟพร้อมไวน์แดง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
07 – 11 พฤศจิกายน 2560 5 วัน JQ 33,999 full
21 – 25 พฤศจิกายน 2560 5 วัน JQ 33,999 call
05 – 09 ธันวาคม 2560 5 วัน JQ 36,999 call
26 – 30 ธันวาคม 2560 5 วัน JQ 39,999 call
02 – 06 มกราคม 2561 5 วัน JQ 39,999 call

 

ทัวร์ออสเตรเลีย BRUNEI MELBOURNE เริ่ม 31,900
6วัน 4คืน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)

 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย BRUNEI  MELBOURNE เริ่ม 31,900
6วัน 4คืน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)
 
ชม มัสยิดทองคำหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก
ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ 
ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
ชมลิงจมูกยาว ที่เดียวในโลกบนเเกาะบอร์เนียว
เที่ยวชมถนนที่สวยที่สุด Great Ocean Road
เที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
11 - 16 สิงหาคม 2560 6 วัน BI 33,900 full
25 - 30 สิงหาคม 2560 6 วัน BI 33,900 full
01 - 06 กันยายน 2560 6 วัน BI 31,900 call
08 - 13 กันยายน 2560 6 วัน BI 31,900 call
15 - 20 กันยายน 2560 6 วัน BI 31,900 call
29 ก.ย. - 04 ต.ค. 2560 6 วัน BI 31,900 call
06 - 11 ตุลาคม 2560 6 วัน BI 33,900 call
13 - 18 ตุลาคม 2560 6 วัน BI 33,900 call
20 - 25 ตุลาคม 2560 6 วัน BI 33,900 call
27 ต.ค. - 01 พ.ย. 2560 6 วัน BI 31,900 call
03 - 08 พฤศจิกายน 2560 6 วัน BI 31,900 call
10 - 15 พฤศจิกายน 2560 6 วัน BI 31,900 call
17 - 22 พฤศจิกายน 2560 6 วัน BI 31,900 call
24 - 29 พฤศจิกายน 2560 6 วัน BI 31,900 call

 


Total 2 Record : 1 Page :  1