[Close]
   

 

ทัวร์เนปาล เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย เริ่ม 32,900
5วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 
 
ทัวร์เนปาล เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย เริ่ม 32,900 
5วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 
กาฐมาณฑุ  ปาฏัน วัดพระกฤษณะ วัดทองคำ นากาก็อต
ยอดเขานากาก็อต ปัคตาปูร์ โภครา น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา วัดบาลาฮี โภครา ยอดเขาซารางก็อต กาฐมาณฑุ
ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล กาฐมาณฑุ จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ วัดกุมารี
กาฐมาณฑป วัดตะเลชุ วัดปศุปฏินาถ สถูปโพธินาถ ย่านทาเมล
สถูปสวยมภูนาถ กาฐมาณฑุ
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
11 – 15 สิงหาคม 2560 8 วัน  TG 32,900 call
13 – 17 ตุลาคม 2560 8 วัน TG 35,900 call
21 – 25 ตุลาคม 2560 8 วัน TG 35,900 call
01 – 05 ธันวาคม 2560 8 วัน TG 35,900 call
09 – 13 ธันวาคม 2560 8 วัน TG 35,900 call
23 – 27 ธันวาคม 2560 8 วัน TG 35,900 call
29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 8 วัน TG 38,900 call

 

 

ทัวร์ภูฏาน ความงามชั่วพริบตาที่ภูฏาน เริ่ม 23,400
4วัน 3คืน (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 
ทัวร์ภูฏาน  ความงามชั่วพริบตาที่ภูฏาน เริ่ม 23,400
4วัน 3คืน  (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Chorten
Tashi-cho-dzong พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
ช่องเขาโดชูลา Dochula Pass
สุสานถ้ำเสือ


Total 2 Record : 1 Page :  1