[Close]
   

 

ทัวร์จีน WONDERFUL HARBIN เริ่ม 27,777
6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน WONDERFUL HARBIN เริ่ม 27,777
6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง ถนนคนเดินหม่านชิง
เกาะพระอาทิตย์ ชมหิมะแกะสลัก สวนสตาลิน
สวนเสือไซบีเรีย โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงหยาง อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์
ถนนโบราณกวนตง บ้านนายพลตระกูลจาง ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
20 – 25 ธันวาคม 2560 6 วัน XW 27,777 call
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 6 วัน XW 32,777 call
18 – 23 มกราคม 2561 6 วัน XW 28,777 call
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 6 วัน XW 28,777 call

 

 

ทัวร์จีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น เริ่ม 27,799
7วัน 5คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
ทัวร์จีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น เริ่ม 27,799
7วัน 5คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
ถนนเลียบทะเล สะพานเป่ยต้าเฉียว จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ 
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง
บ้านนายพลตระกูลจาง วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู
จัตุรัสวัฒนธรรม โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น ถนนโบราณกวนตง 
แกะสลักน้ำแข็งโดมปิง เสวี่ยต้าสือเจีย ถนนจงเอียง 
อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน โบสถ์เซ็นโซเฟีย
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
16 - 22 ตุลาคม 2560 7 วัน XW 27,799 call

 

 

ทัวร์จีน HARBIN ICY SNOW เริ่ม 31,777
7วัน 5คืนโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน HARBIN ICY SNOW  เริ่ม 31,777
7วัน 5คืนโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ฮาร์บิ้น เที่ยวได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่เหนื่อยนั่งรถ
ชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวที่ฮาร์บิ้น
“”สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม เล่นสกีบนหิมะขาวโพลน ณ จี๋หัว สกีรีสอร์ท
ชมมรดกโลกพระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่ตั้งอยู่นอกมหานครปักกิ่ง 
ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณกวนตง และ ย่านช้อปปิ้งถนนจงเจีย เสิ่นหยาง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
19 – 25 ธันวาคม 2560 7 วัน XW 32,777 call
26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61 7 วัน XW 35,777 call
09 – 15 มกราคม 2561 7 วัน XW 31,777 call
23 – 29 มกราคม 2561 7 วัน XW 31,777  call  
06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 7 วัน XW 31,777  call  

 


Total 3 Record : 1 Page :  1