[Close]
   

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว เริ่ม 14,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

 
 
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว เริ่ม 14,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
 
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
ชมสวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
เดินเล่นชิลๆที่หาดไว่ทาน
ช๊อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยวและถนนนานกิง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
25 – 29 พฤศจิกายน 2560 5 วัน MU 14,900 full
05 – 09 ธันวาคม 2560 5 วัน MU 14,900 full
13 – 17 ธันวาคม 2560 5 วัน MU 14,900 call
27 – 31 ธันวาคม 2560 5 วัน MU 23,900 call
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 5 วัน MU 25,900 call
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 5 วัน MU 25,900 call

 

ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI เริ่ม 14,999
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI เริ่ม 14,999
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
 
ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนนานกิง
ซูโจว วัดฉงหยวน จัตุรัสหยวนหยง พระใหญ่หลิงซาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 วันปีใหม่ 5 วัน XW 18,999 call
13 – 17 มกราคม 2561 5 วัน XW 14,999 call
27 – 31 มกราคม 2561 5 วัน XW 14,999 call
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน XW 14,999 full
15 – 19 มีนาคม 2561 5 วัน XW 14,999 full

 

ทัวร์จีน EASY น่ารัก IN SHANGHAI เริ่ม 13,999
4วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน EASY น่ารัก IN SHANGHAI เริ่ม 13,999
4วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
 
พระใหญ่หลิงซาน หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ล่องทะเลสาบซีหู
พิเศษ!!! เมนูซี่ไก่ขอทาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
08 – 11 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ 4 วัน XW 15,999 call
23 – 26 ธันวาคม 2560 วันคริสต์มาส 4 วัน XW 14,999 call
04 – 07 มกราคม 2561 4 วัน XW 13,999 call
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน XW 13,999 full

 

ทัวร์จีน ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง เริ่ม 18,799
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง เริ่ม 18,799
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
 
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ พระใหญ่หลิงซาน
หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน XW 18,799 full
09 – 13 ธันวาคม 2560 4 วัน XW 22,799 call
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 4 วัน XW 25,799 call
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 4 วัน XW 25,799 full
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 4 วัน XW 25,799 call
17 – 21 มีนาคม 2561 4 วัน XW 19,799 call

 

 

 

ทัวร์จีน TWO TONE ไหทองคำ เริ่ม 19,799
6วัน 4คืน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)

 
 
ทัวร์จีน TWO TONE ไหทองคำ เริ่ม 19,799
6วัน 4คืน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)
 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
นั่งรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
14 – 19 พฤศจิกายน 2560 6 วัน TG 19,799 full
21 – 26 พฤศจิกายน 2560 6 วัน TG 19,799 call
05 – 10 ธันวาคม 2560 6 วัน TG 21,799 call

 

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว เริ่ม 14,799
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 
 
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว เริ่ม 14,799
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 
เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
หาดไว่ทาน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว 
อู๋ซี สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน 
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
20 - 24 ตุลาคม 2560 5 วัน TG 15,799 full
08 - 12 พฤศจิกายน 2560 5 วัน TG 14,799 call
22 - 26 พฤศจิกายน 2560 5 วัน TG 14,799 full
01 - 05 ธันวาคม 2560 5 วัน TG 15,799 full
07 - 11 ธันวาคม 2560 5 วัน TG 15,799 call

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ เริ่ม 18,799
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 
 
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ เริ่ม 18,799
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 
หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนนานกิง
ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) จูเจียเจี่ยว 
หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ตลาดเถาเป่าเฉิง ย่านซินเทียนตี้
เต็มอิ่มกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
20 - 24 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช 5 วัน TG 19,799 full
08 - 12 พฤศจิกายน 2560 5 วัน TG 18,799 full
22 - 26 พฤศจิกายน 2560 5 วัน TG 18,799 full
01 - 05 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ 5 วัน TG 19,799 call

 

 

ทัวร์จีน THE SPIRIT OF SHANGHAI เริ่ม 13,777
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

 
 
ทัวร์จีน THE SPIRIT OF SHANGHAI เริ่ม 13,777
5วัน 3คืน  โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
 
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
11 – 15 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 15,777 call
18 – 22 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 15,777 call
19 – 23 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 18,777 call
21 – 25 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 18,777 call
25 – 29 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 15,777 call
01 – 05 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
04 – 08 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
15 – 19 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 5 วัน XJ 14,777 call
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 5 วัน XJ 20,777 call
 

ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND เริ่ม 16,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

 
 
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND เริ่ม 16,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
 
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว 
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
13 – 17 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 17,999 full
18 – 22 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 19,999 call
19 – 23 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 19,999 call
20 – 24 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 19,999 call
27 – 31 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 17,999 call
03 – 07 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 16,999 full
10 – 14 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 16,999 call
17 – 21 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 16,999 call
24 – 28 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 16,999 call
02 – 06 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 19,999 call
08 – 12 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 19,999 call
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561 5 วัน XJ 22,999 call
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.2561 5 วัน XJ 22,999 call

 

ทัวร์จีน FREEZING COLD IN SHANGHAI เริ่ม 14,777
5วัน 3คืนโดยสายการบิน AIR ASIA XJ

 
 
ทัวร์จีน FREEZING COLD IN SHANGHAI  เริ่ม 14,777
5วัน 3คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (XJ)
 
สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่
ชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ บนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์  
ตะลุยความหนาวเย็น และชมความสวยงามของถ้ำน้ำแข็งที่เมืองเจี้ยนเต๋อ 
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง 
ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดค้าส่งอี้อู ตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว และถนนนานกิงลู่
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา- ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
19 – 23 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 16,777 call
25 – 29 ตุลาคม 2560 5 วัน XJ 14,777 call
02 – 06 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
09 – 13 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
16 – 20 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
23 – 27 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XJ 14,777 call
01 – 05 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 16,777 call
07 – 11 ธันวาคม 2560 5 วัน XJ 16,777 call
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561 5 วัน XJ 20,777 call
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.2561 5 วัน XJ 20,777 call
 
 

ทัวร์จีน SHANGHAI จัดเต็ม เริ่ม 16,555
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์จีน SHANGHAI จัดเต็ม เริ่ม 16,555
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
ล่องเรือทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์
วัดฉงหยวน สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
18 – 22 ตุลาคม 2560 5 วัน XW 18,555 call
19 – 23 ตุลาคม 2560 5 วัน XW 18,555 call
09 – 13 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 16,555 call
28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61(วันขึ้นปีใหม่) 5 วัน XW 19,555 call
29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61(วันขึ้นปีใหม่) 5 วัน XW 19,555 call
30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61(วันขึ้นปีใหม่)  5 วัน XW 19,555 call

 


Total 11 Record : 1 Page :  1