[Close]
   

 

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT เริ่ม 32,888
5วัน 2คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)

 
 
ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT เริ่ม 32,888
5วัน 2คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)
 
พร้อมรายการล่องแม่น้ำไนล์
ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ
ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์
ชม มหาปีรามิด สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
07-11 พฤศจิกายน 2560 5 วัน MS 32,888 call
21-25 พฤศจิกายน 2560 5 วัน MS 32,888 call
05-09 ธันวาคม 2560 5 วัน MS 32,888 call
12-16 ธันวาคม 2560 5 วัน MS 32,888 call
26-30 ธันวาคม 2560 5 วัน MS 32,888 call

 

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT เริ่ม 48,888
8วัน 5คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)

 
 
ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT เริ่ม 48,888
8วัน 5คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)
 
เมืองเมมฟิส  และ  ซัคคาร่า ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปีรามิด
เมืองกีซ่า มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยโลก
กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ 
ตลาดข่านเอลคาลีลี ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย
พร้อมรับประทานอาหารค่ำและชมการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจบนเรือ
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
04 – 11 พฤศจิกายน 2560 8 วัน MS 48,888 call
18 – 25 พฤศจิกายน 2560 8 วัน MS 48,888 call
02 – 09 ธันวาคม 2560 8 วัน MS 52,888 call
05 – 12 ธันวาคม 2560 8 วัน MS 52,888 call
09 – 16 ธันวาคม 2560 8 วัน MS 52,888 call
23 – 30 ธันวาคม 2560 8 วัน MS 52,888 call
26 ธ.ค – 02 ม.ค. 2561 8 วัน MS 53,888 call
30 ธ.ค – 06 ม.ค. 2561 8 วัน MS 53,888 call
27 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 8 วัน MS 51,888 call
03 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 8 วัน MS 51,888 call
17 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 8 วัน MS 51,888 call
01 – 08 มีนาคม 2561 8 วัน MS 51,888 call
17 – 24 มีนาคม 2561 8 วัน MS 51,888 call
24 – 31 มีนาคม 2561 8 วัน MS 51,888 call

 

 

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT เริ่ม 34,888
6วัน 3คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)

 
 
ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT เริ่ม 34,888
6วัน 3คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)
 
ไคโร พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอย
กีซ่า สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมมฟิส  เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ ซัคคาร่า
ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา
อเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา
สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
16 – 21 พฤศจิกายน 2560 6 วัน MS 34,888 call
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2560 6 วัน MS 34,888 call
07 – 12 ธันวาคม 2560 6 วัน MS 34,888 call
09 – 14 ธันวาคม 2560 6 วัน MS 34,888 call
23 – 28 ธันวาคม 2560 6 วัน MS 34,888 call
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 6 วัน MS 36,888 call
27 ม.ค. – 01ก.พ. 2561 6 วัน MS 34,888 call
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน MS 34,888 call
01 – 06 มีนาคม 2561 6 วัน MS 34,888 call
17 – 22 มีนาคม 2561 6 วัน MS 34,888 call
24 – 29 มีนาคม 2561 6 วัน MS 34,888 call
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 6 วัน MS 34,888 call

 

ทัวร์อียิปต์ EGYPT+JORDAN เริ่ม 57,888
8วัน 5คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)

 
 
ทัวร์อียิปต์ EGYPT+JORDAN เริ่ม 57,888
8วัน 5คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)
 
เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ
พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์
ท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ
ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์
ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
11 – 18 พฤศจิกายน 2560 8 วัน MS 57,888 call
25 พ.ย. – 02 ธ.ค. 8 วัน MS 57,888 call
02 – 09 ธันวาคม 2560 8 วัน MS 57,888 call
09 – 16 ธันวาคม 2560 8 วัน MS 58,888 call
28 ธ.ค- 04 ม.ค. 2561 8 วัน MS 59,888 call
30 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2561 8 วัน MS 59,888 call
27 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 8 วัน MS 57,888 call
17 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 8 วัน MS 57,888 call
01 – 08 มีนาคม 2561 8 วัน MS 57,888 call
17 – 24 มีนาคม 2561 8 วัน MS 57,888 call
24 – 31 มีนาคม 2561 8 วัน MS 57,888 call

 

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT เริ่ม 34,888
6วัน 3คืน โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS)

 
ทัวร์อียิปต์  YALLA EGYPT เริ่ม 34,888
6วัน 3คืน โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS)
 
ไคโร พิพิธภัณฑ์อียิปต์ กีซ่า สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด
เมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ ซัคคาร่า 
ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา
อเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา 
สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
12 – 17 ตุลาคม 2560 6 วัน MS 34,888 call
19 – 24 ตุลาคม 2560 6 วัน MS 34,888 call
21 – 26 ตุลาคม 2560 6 วัน MS 34,888 call
16 – 21 พฤศจิกายน 2560 6 วัน MS 34,888 call
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2560 6 วัน MS 34,888 call
07 – 12 ธันวาคม 2560 6 วัน MS 34,888 call
09 – 14 ธันวาคม 2560  6 วัน MS 34,888 call
23 – 28 ธันวาคม 2560 6 วัน MS 34,888 call
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 6 วัน MS 36,888 call
27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 6 วัน MS 34,888 call
17 –22 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน MS 34,888 call
01 – 06 มีนาคม 2561 6 วัน MS 34,888 call
17 – 22 มีนาคม 2561 6 วัน MS 34,888 call
24 – 29 มีนาคม 2561 6 วัน MS 34,888 call
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 6 วัน MS 34,888 call

 

ทัวร์อียิปต์ ไคโร - อเล็กซานเดีย เริ่ม 37,990
5วัน 2 คืน โดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)

 
ทัวร์อียิปต์ ไคโร - อเล็กซานเดีย เริ่ม 37,990
5วัน 2 คืน โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS)
 
ชมมหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กีซ่า 
เมมฟิส ซัคคาร่า โรงงานน้ำหอม โรงงานกระดาษปาปิรุส
สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี พิพิธภัณฑ์ไคโร หอสมุดอเล็กซานเดรีย
ประภาคารฟารอส ล่องเรือแม่น้ำไนล์
ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อ ตลาดข่านอัลคาลีลี 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
12 – 16 กันยายน 2560 5 วัน MS 37,990 call
26 – 30 กันยายน 2560 5 วัน MS 37,990 call
10 – 14 ตุลาคม  2560 5 วัน MS 38,990 call
24 – 28 ตุลาคม  2560 5 วัน MS 38,990 call
 07 – 11 พฤศจิกายน 2560 5 วัน MS 38,990 call
 21 – 25 พฤศจิกายน 2560 5 วัน MS 38,990 call

 

ทัวร์อียิปต์ FAST EGYPT เริ่ม 25,999
4วัน 1คืน โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS)

 
 
ทัวร์อียิปต์ FAST EGYPT เริ่ม 28,888
4วัน 1คืน โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS)
 
ไคโร พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุอียิปต์
กีซ่า สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมมฟิส  เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ ซัคคาร่า 
ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา ตลาดข่านเอลคาลิลี
โรงงานน้ำหอมและกระดาษ Papyrus 
พิเศษ DiNNER NILE CRUISE พร้อมชมโชว์ Belly Dance 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
02-05 ก.ย. 4 วัน MS 25,999 call
09-12 ก.ย. 4 วัน MS 25,999 call
16-19 ก.ย. 4 วัน MS 25,999 call
23-26 ก.ย. 4 วัน MS 25,999 call
14-17 ต.ค. 4 วัน MS 26,555 call
21-24 ต.ค. 4 วัน MS 26,555 call
11-14 พ.ย. 4 วัน MS 26,555 call
18-21 พ.ย. 4 วัน MS 26,555 call
02-05 ธ.ค. 4 วัน MS 26,555 call
09-12 ธ.ค. 4 วัน MS 26,555 call
16-19 ธ.ค. 4 วัน MS 26,555 call
23-26 ธ.ค. 4 วัน MS 26,555 call

 

ทัวร์กรีซ อียิปต์ ตามรอยมหาเทพ เริ่ม 37,773
6วัน 3คืนโดยสายการบิน อียิปต์แอร์ (MS)

 
 
ทัวร์กรีซ อียิปต์ ตามรอยมหาเทพ เริ่ม 37,773
6วัน 3คืนโดยสายการบิน อียิปต์แอร์ (MS) 
 
กรีซ  ►ดินแดนแห่งเทพนิยาย l  ชมแหล่งอารยธรรม l
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวกรีซ
ซานโตรินี่ ::: เกาะในฝัน สวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวทั่วโลก :::
อียิปต์ ►ศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่แห่งผืนพิภพ ยลโฉม 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
7 – 12 ตุลาคม 6 วัน MS 37,773 call

 


Total 8 Record : 1 Page :  1