[Close]
   

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เริ่ม 57,900
8วัน 5คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

 
 
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เริ่ม  57,900
8วัน 5คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  อารบัท พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่  โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน
ตลาดอิสมายลอฟกี้ จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
24 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560 8 วัน EK 57,900 full
29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2560 8 วัน EK 57,900 full
04 – 11 ธันวาคม 2560 8 วัน EK 57,900 call
26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 8 วัน EK 62,900 full
28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 8 วัน EK 62,900 call
29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2561 8 วัน EK 62,900 call

 

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ST.PETERSBURG เริ่ม 52,900
8วัน 5คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

 
 
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ST.PETERSBURG เริ่ม 52,900
8วัน 5คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส                    
สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ จตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องเรือ
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค  Outlet Village
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
04 – 11 ธันวาคม 2560 8 วัน EK 57,900 call
26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 8 วัน EK 62,900 call
28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 8 วัน EK 62,900 call
29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2561 8 วัน EK 62,900 call
24 – 31 มกราคม 2561 8 วัน EK 54,900 call
16 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 8 วัน EK 52,900 call
27 ก.พ. – 06 มี.ค. 2561 8 วัน EK 52,900 call
08 – 15 มีนาคม 2561 8 วัน EK 52,900 call
15 – 22 มีนาคม 2561 8 วัน EK 52,900 call
30 มี.ค. – 06 เม.ย. 2561 8 วัน EK 52,900 call

 

 

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ZAGORSK เริ่ม 34,900
6วัน 3คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

 
 
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ZAGORSK เริ่ม 34,900
6วัน 3คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
 
จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม 
เมืองหิมะ  Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน
สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท ตลาดอิสมายลอฟกี้
พิเศษ!!! นั้งรถลากเลื่อน Husky Sledding
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
24 – 29 มกราคม 2561 6 วัน EK 34,900 call
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน EK 34,900 call
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 6 วัน EK 34,900 call
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561 6 วัน EK 34,900 call
06 – 11 มีนาคม 2561 6 วัน EK 34,900 call
15 – 20 มีนาคม 2561 6 วัน EK 34,900 call
20 – 25 มีนาคม 2561 6 วัน EK 34,900 call

 

 

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA เริ่ม 49,999
8วัน 5คืนโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAY (EY)

 
 
ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA เริ่ม 49,999
8วัน 5คืนโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAY (EY)
 
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต 
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
05 – 12 สิงหาคม 2560 8 วัน EY 51,999 call
12 – 19 สิงหาคม 2560 8 วัน EY 51,999 call
19 – 26 สิงหาคม 2560 8 วัน EY 49,999 call
02 – 09 กันยายน 2560 8 วัน EY 49,999 call
23 – 30 กันยายน 2560 8 วัน EY 49,999 call
30กันยายน-07ตุลาคม 60 8 วัน EY 49,999 call
07 – 14 ตุลาคม 2560 8 วัน EY 51,999 call
14 – 21 ตุลาคม 2560 8 วัน EY 51,999 call
17 – 24 ตุลาคม 2560 8 วัน EY 53,999 call
21 – 28 ตุลาคม 2560 8 วัน EY 53,999 call
28ตุลาคม-04พฤศจิกายน 60 8 วัน EY 51,999 call

 

ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA เริ่ม 67,900
7วัน 5คืนโดยสยการบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA เริ่ม 67,900
7วัน 5คืนโดยสยการบิน THAI AIRWAY (TG)
 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต -เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 
เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ 
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์ 
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
16 – 22 ธันวาคม 2560 7 วัน TG 67,900 call
22 – 28 มกราคม 2560 7 วัน TG 69,900 call
24 – 30 มกราคม 2560 7 วัน TG 69,900 call
29 มกราคม–04 กุมภา 60 7 วัน TG 69,900 call
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2560 7 วัน TG 69,900 call
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 7 วัน TG 69,900 call
07 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 7 วัน TG 69,900 call
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 7 วัน TG 69,900 call

 

ทัวร์รัสเซีย NICE AURORA IN RUSSIA เริ่ม 62,900
8วัน 5คืนโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

 
 
ทัวร์รัสเซีย NICE AURORA IN RUSSIA เริ่ม  62,900
8วัน 5คืนโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
 
มอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – ถนนอารบัต – IZMAILOVO MARKET – โชว์ละครสัตว์
สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
มอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park -พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น -เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
28 มกราคม–04 กุมภา 60 8 วัน EY 62,900 call
04 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 8 วัน EY 62,900 call
07 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 8 วัน EY 62,900 call
11 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 8 วัน EY 62,900 call
12 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 8 วัน EY 62,900 call
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 8 วัน EY 62,900 call
19 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 8 วัน EY 62,900 call
21 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 8 วัน EY 62,900 call
25กุมภาพันธ์–04มีนาคม 60 8 วัน EY 62,900 call
04 – 11 มีนาคม 2560 8 วัน EY 62,900 call
07 – 14 มีนาคม 2560 8 วัน EY 62,900 call
09 – 16 มีนาคม 2560 8 วัน EY 62,900 call
11 – 18 มีนาคม 2560 8 วัน EY 62,900 call
12 – 19 มีนาคม 2560 8 วัน EY 62,900 call
14 – 21 มีนาคม 2560 8 วัน EY 62,900 call
18 – 25 มีนาคม 2560 8 วัน EY 62,900 call

 

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER เริ่ม 37,555
5วัน 3คืน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)

 
 
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER เริ่ม 37,555 
5วัน 3คืน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)
 
เที่ยวรัสเซียชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
06 - 10 กันยายน 2560 5 วัน TG 37,555 call
20 - 24 กันยายน 2560 5 วัน TG 37,555 call
11 - 15 ตุลาคม 2560 5 วัน TG 47,999 call
18 - 22 ตุลาคม 2560 5 วัน TG 47,999 call
08 - 12 พฤศจิกายน 2560 5 วัน TG 37,555 call
22 - 26 พฤศจิกายน 2560 5 วัน TG 37,555 call
06 - 10 ธันวาคม 2560 5 วัน TG 38,999 call

 

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA FULL BOARD เริ่ม 65,900
7วัน 5คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 
 
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA FULL BOARD เริ่ม 65,900
7วัน 5คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 
เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาวดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน
เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
เข้าชมพระราชวังเครมลินที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKETตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
เยือนพระราชวังเปโตรวาเรสที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
01 – 07 พฤศจิกายน 2560 7 วัน TG 65,900 call
08 – 14 พฤศจิกายน 2560 7 วัน TG 65,900 call
15 – 21 พฤศจิกายน 2560 7 วัน TG 65,900 call
22 – 28 พฤศจิกายน 2560 7 วัน TG 65,900 call
29 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2560 7 วัน TG 65,900 call

 

 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN เริ่ม 32,555
6วัน 3คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAY (QR)

 
 
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN เริ่ม 32,555
6วัน 3คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAY (QR)
 
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
02 ต.ค. 60 - 07 ต.ค. 60 6 วัน QR 32,555 call
06 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60 6 วัน QR 32,555 call
16 ต.ค. 60 - 21 ต.ค. 60 6 วัน QR 32,555 call

 

ทัวร์รัสเซีย MOSCOW MURMANSK เริ่ม 52,999
7วัน 5คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)

 
 
ทัวร์รัสเซีย MOSCOW MURMANSK เริ่ม 52,999
7วัน 5คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)
 
ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์
ชม หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ ที่เมืองหิมะ
ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ 
ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ 
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง 
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
06 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 7 วัน KC 52,999 call
07 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60 7 วัน KC 52,999 call
13 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 7 วัน KC 54,999 call
14 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60 7 วัน KC 54,999 call
20 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 7 วัน KC 56,999 call
21 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 7 วัน KC 56,999 call
27 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 7 วัน KC 57,999 call
28 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60 7 วัน KC 57,999 call

 

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING เริ่ม 67,900
8วัน 5คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

 
 
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING เริ่ม 67,900
8วัน 5คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
 
ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบ
ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม
ตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting
ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย
ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์
ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ
นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm
เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส ใช้เดินทาง ที่ Sami village
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 2560 8 วัน EY 67,900 call
11 – 18 ธันวาคม 2560 8 วัน EY 67,900 call

 

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA BAHRAIN เริ่ม 37,999
6วัน 4คืน โดยสายการบิน GULF AIR (GF)

 
 
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA BAHRAIN เริ่ม 37,999
6วัน 4คืน โดยสายการบิน GULF AIR (GF)
 
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ซาร์กอส MATRESHAKA FACTORY IZMAILOVSKY
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว  จัตุรัสแดง ห้างกุม พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารเซนต์บาซิล พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
25 – 30 สิงหาคม 2560 6 วัน GF 37,999 call
29 ก.ย. – 04 ต.ค. 2560 6 วัน GF 37,999 call

 

ทัวร์รัสเซีย WELCOM RUSSIA เริ่ม 53,999
7วัน 5คืน โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)

 
 
ทัวร์รัสเซีย WELCOM RUSSIA เริ่ม 53,999
7วัน 5คืน โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)
 
มอสโคว์ METRO จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม
มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต IZMAILOVSKY MARKET
อาร์เมอรี่แชมเบอร์ โบสอัสสัมชัญ พระราชวังเครมลิน
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
06 – 12 ตุลาคม 2560 7 วัน KC 53,999 call
13 – 19 ตุลาคม 2560 7 วัน KC 53,999 call
27 ต.ค. – 02 พ.ย. 2560 7 วัน KC 53,999 call
14 – 20 พฤศจิกายน 2560 7 วัน KC 53,999 call
21 – 27 พฤศจิกายน 2560 7 วัน KC 53,999 call
24 – 30 พฤศจิกายน 2560 7 วัน KC 53,999 call
28 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 7 วัน KC 53,999 call
01 – 07 ธันวาคม 2560 7 วัน KC 54,999 call

 

 

ทัวร์รัสเซีย LET IT SNOW IN RUSSIA เริ่ม 49,999
6วัน 4คืน โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)

 
 
ทัวร์รัสเซีย LET IT SNOW IN  RUSSIA เริ่ม 49,999
6วัน 4คืน โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC) 
 
มอสโคว์  ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
มหาวิหารเซนต์บาซิล  จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
โบสถ์อัสสัมชัญ  GUM (ห้างกุม) เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
SAPSAN EXPRESS TRAIN พระราชวังฤดูหนาว
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2560 6 วัน KC 49,999 call
04 – 09 พฤศจิกายน 2560 6 วัน KC 49,999 call
11 – 16 พฤศจิกายน 2560 6 วัน KC 49,999 call
18 – 23 พฤศจิกายน 2560 6 วัน KC 49,999 call
25 – 30 พฤศจิกายน 2560 6 วัน KC 49,999 call
09 – 14 ธันวาคม 2560 6 วัน KC 50,999 call

 

 

ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING IN RUSSIA เริ่ม48,888
6วัน 4คืน โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)

 
 
ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING IN RUSSIA เริ่ม45,888
6วัน 4คืน โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC) 
 
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง
โบสถ์อัสสัมชัญ ห้างกุม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ 
SAPSAN EXPRESS TRAIN เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
29 ก.ค. - 03 ส.ค. 2560 6 วัน KC 49,888 call
12 - 17 ส.ค. 2560 6 วัน KC 49,888 call
19 - 24 ส.ค. 2560 6 วัน KC 48,888 call
02 - 07 ก.ย. 2560 6 วัน KC 48,888 call
16 - 21 ก.ย. 2560 6 วัน KC 48,888 call
30 ก.ย. – 05 ต.ค. 2560 6 วัน KC 48,888 call
07 - 12 ต.ต. 2560 6 วัน KC 49,999 call
14 - 19 ต.ค. 2560 6 วัน KC 49,999 call

 

ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA เริ่ม 56,900
7วัน 5คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA เริ่ม 56,900 
7วัน 5คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
 
มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน 
ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด 
ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง 
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
09 – 15 กันยายน 2560 6 วัน TG 56,900 call
13 – 19 กันยายน 2560 6 วัน TG 56,900 call
16 – 22 กันยายน 2560 6 วัน TG 56,900 call
20 – 26 กันยายน 2560 6 วัน  TG 56,900  call
25กันยายน-01ตุลาคม60 6 วัน  TG 56,900  call

 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส เริ่ม 27,999
6วัน 3คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAY (QR)

 
 
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส เริ่ม 27,999
6วัน 3คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAY (QR)
 
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ, โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล 
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
16 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60 6 วัน QR 27,999 call
3 ก.ย. - 8 ก.ย. 2560 6 วัน QR 28,999. call

 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย MOSCOW ST.PETERSBURG เริ่ม 45,555
6วัน 4คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)

 
 
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย MOSCOW ST.PETERSBURG เริ่ม 45,555 
6วัน 4คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)
 
ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์
ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
05 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60 6 วัน KC 45,555 call
26 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60 6 วัน KC 45,555 call
09 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 60 6 วัน KC 48,555 call
23 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60 6 วัน KC 48,555 call

 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว ซากอส เริ่ม 29,999
6วัน 3คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAY(QR)

 
 
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว ซากอส เริ่ม 29,999
6วัน 3คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAY(QR)
 
ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซียชม โบสถ์อัสสัมชัญ, โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล 
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
05 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60 6 วัน QR 29,999 call
10 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60 6 วัน QR 30,999 call
13 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60 6 วัน QR 29,999 call
16 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60 6 วัน QR 29,999 call
03 ก.ย. 60 - 08 ก.ย. 60 6 วัน QR 29,999 call
24 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60 6 วัน QR 29,999 call

 

 

ทัวร์รัสเซีย EASY RUSSIA เริ่ม 36,999
6วัน 3คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

 
 
ทัวร์รัสเซีย EASY RUSSIA เริ่ม 36,999
6วัน 3คืน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
 
เที่ยวรัสเซียชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
04 - 09 ตุลาคม 2560 6 วัน EY 36,999 W/L
18 - 23 ตุลาคม 2560 6 วัน EY 38,999 W/L

 

 


Total 22 Record : 2 Page :  1  2 Next >>