[Close]
   

 

ทัวร์ยุโรป SWISS ฟินเว่อร์ เริ่ม 49,900
7วัน 4คืน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

 
ทัวร์ยุโรป SWISS ฟินเว่อร์ เริ่ม 49,900
7วัน 4คืน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
 
นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น 
ชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม
พาเที่ยวกรุงเบิร์นเมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยองปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
เที่ยวเมืองเซอร์แมทชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์นใหญ่สุดในยุโรป
เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์
ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
24 – 30 กันยายน 2560 7 วัน QR 49,900 call
01 – 07 ตุลาคม 2560 7 วัน QR 53,900 call
08 – 14 ตุลาคม 2560 7 วัน QR 49,900 call
22 – 28 ตุลาคม 2560 7 วัน QR 49,900 call
29 ต.ค – 04 พ.ย. 2560 7 วัน QR 49,900 call

 

ทัวร์ยุโรป MONO SWISS เริ่ม 53,900
7วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์ยุโรป MONO SWISS เริ่ม 53,900
7วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
 
บินตรงซูริค นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe 
ชมศาลาไทยในโลซานน์
พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน
ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ เซอร์แมท มองเทรอซ์
อินเทอร์ลาเก้น จุงฟราว ลูเซิร์น
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
04 – 10 กันยายน 2560 7 วัน TG 57,900 call
18 – 24 กันยายน 2560 7 วัน TG 57,900 call
06 – 12 พฤศจิกายน 2560 7 วัน TG 53,900 call
20 – 26 พฤศจิกายน 2560 7 วัน TG 53,900 call
27พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 7 วัน TG 53,900 call
01 – 07 ธันวาคม 2560 7 วัน TG 53,900 full
03 – 09 ธันวาคม 2560 7 วัน TG 53,900 call
 
 

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เริ่ม 69,999
7 วัน 4คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAY (QR)

 
 
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เริ่ม 69,999
7 วัน 4คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAY (QR)
 
ขึ้นรถไฟภูเขาสู่ ยอดเขาจุงเฟรา
ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจำเมือง
ชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
หมู่บ้านทาช หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Tasch
จุดชม วิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา
อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ
อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
10 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60
* วันแม่
7 วัน  QR 72,999 call
24 ส.ค. 60 - 30 ส.ค. 60 7 วัน  QR 72,999 call
12 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60 7 วัน  QR 69,999 call
19 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
* วันปิยมหาราช
7 วัน  QR 72,999 call

 

ทัวร์ยุโรป HILIGHT SWITZERLAND เริ่ม 65,900
7วัน 5คืน โดยสายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIRLINES (LX)

 
 
ทัวร์ยุโรป HILIGHT SWITZERLAND เริ่ม 65,900
7วัน 5คืน โดยสายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIRLINES (LX)
 
นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป ณ ยอดเขาจุงเฟรา
พาเที่ยวกรุงเบิร์นเมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
ตามรอยเสด็จประพาสประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์
เที่ยวเมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
ชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
12 – 18 กันยายน 2560 7 วัน LX 65,900 call
19 – 25 กันยายน 2560 7 วัน LX 65,900 call
10 – 16 ตุลาคม 2560 7 วัน LX 65,900 call
24 – 30 ตุลาคม 2560 7 วัน LX 65,900 call

 

 


Total 4 Record : 1 Page :  1