[Close]
   

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)

 
 
ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ เริ่ม 13,900 
3วัน 2คืน  โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)
 
เสียมเรียบ ศาลองค์เจ็ก องค์จอม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี
นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม  นครวัด
Wat Thmey ทุ่งสังหาร ตลาดซาจ๊ะ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
บารายตะวันตก  พิพิธภัณฑ์สงคราม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
 20 – 22 ตุลาคม 2560 3 วัน WE 13,900 call
27 – 29 ตุลาคม 2560 3 วัน WE 13,900 call
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน WE 13,900 call
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน WE 13,900 call
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน WE 13,900 call
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน WE 13,900 call
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 14,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 14,900 call
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 16,900 call
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 14,900 call
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน WE 14,900 call
30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 3 วัน WE 20,900 call
31 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 3 วัน WE 20,900 call

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
06 - 08 ต.ค.60 3 วัน FD 12,900 full
21 - 23 ต.ค.60 3 วัน FD 12,900 full
03 - 05 พ.ย.60 3 วัน FD 12,900 call
17 - 19 พ.ย.60 3 วัน FD 12,900 call
01 - 03 ธ.ค.60 3 วัน FD 12,900 call
08 - 10 ธ.ค.60 3 วัน FD 12,900 call
15 - 17 ธ.ค.60 3 วัน FD 12,900 call

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ เริ่ม 11,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ เริ่ม 11,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม
ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
13 – 15 ตุลาคม 2560 3 วัน FD 11,900 full
20 – 22 ตุลาคม 2560 3 วัน FD 11,900 full
27 – 29 ตุลาคม 2560 3 วัน FD 11,900 full
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 11,900 call
18 – 20 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 11,900 call
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 11,900 call
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 12,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 12,900 call
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 12,900 call
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 13,900 call
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 13,900 call
30 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.601 3 วัน FD 14,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน FD 11,900 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน FD 11,900 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 11,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 12,900 call
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 11,900 call

 

 


Total 3 Record : 1 Page :  1