[Close]
   

 

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล เริ่ม 49,900
9วัน 6คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 
 
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล เริ่ม 49,900
9วัน 6คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 
อักรา ทัชมาฮาล เลห์ เจดีย์แห่งสันติภาพ Hall of fame
Leh Market พระราชวังเลห์ วัดเฮมิส วัดทิกเซ่
พระราชวังเชย์ Stok Palace 
ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass
นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบแปงกอง ราชปาติ บาวาล
India Gate ช้อปปิ้งจันปาท
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
14 – 22 ตุลาคม 2560 9 วัน TG 49,900 call

 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล เริ่ม 46,900
9วัน 6คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์อินเดีย อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล เริ่ม 46,900
9วัน 6คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
 
ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ
อักราฟอร์ด ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก
นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้ทิวทัศน์พาโนราม่าที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม
วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของนูบร้าวัลเลย์
อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม 
วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
24 ส.ค. – 01 ก.ย. 2560 9 วัน TG 46,900 call
14 – 22 ตุลาคม 2560 9 วัน TG 48,900 call

 

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล เริ่ม 48,900
9วัน 8คืน โดยสายการบิน AIR INDIA (AI)

 
 
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล เริ่ม 48,900
9วัน 8คืน โดยสายการบิน AIR INDIA (AI) 
 
อักรา ทัชมาฮาล เลห์ เจดีย์แห่งสันติภาพ Hall of fame
Leh Market พระราชวังเลห์ วัดเฮมิส วัดทิกเซ่
พระราชวังเชย์ Stok Palace 
ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass
นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบแปงกอง ราชปาติ บาวาล
India Gate ช้อปปิ้งจันปาท
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
13 – 21 ตุลาคม 2560 9 วัน AI 48,900 call
20 – 28 ตุลาคม 2560 9 วัน AI 48,900 call

 

 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล เริ่ม 45,900
9วัน 8คืน โดยสายการบิน AIR INDIA (AI)

 
 
ทัวร์อินเดีย อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล เริ่ม 45,900
9วัน 8คืน โดยสายการบิน AIR INDIA (AI) 
 
ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ
และ อักราฟอร์ด ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก
ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้
ซึ่งมีทิวทัศน์พาโนราม่าที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม
ชม วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด
ของนูบร้าวัลเลย์ อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม
ชม วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
07 - 15 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) 9 วัน AI 47,900 call
22 - 30 สิงหาคม 2560 9 วัน AI 45,900 call
13 - 21 ตุลาคม 2560 9 วัน AI 47,900 call

 

ทัวร์อินดีย อินเดีย จัยปูร์ ทัชมาฮาล เริ่ม 13,331
4วัน 2คืนโดยสายการบิน THAI SMILE (WE)

 
 
ทัวร์อินดีย อินเดีย จัยปูร์ ทัชมาฮาล เริ่ม 13,331
4วัน 2คืนโดยสายการบิน THAI SMILE (WE)
 
ยลโฉม..มหานครสีชมพู จัยปูร์  เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย 
ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก ทัชมาฮาล 
พิเศษสุด...ขี่ช้าง นั่งรถจิ๊บ...ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา 
++++ใส่ชุดสาหรีตลอดวัน++++
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
11 - 14 สิงหาคม 2560 4 วัน WE 15,551 full
25 - 28 สิงหาคม 2560 4 วัน WE 13,331 full
29 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 4 วัน WE 14,441 full
06 - 09 ตุลาคม 2560 4 วัน WE 14,441 full
13 - 16 ตุลาคม 2560 4 วัน WE 14,441 full
20 - 23 ตุลาคม 2560 4 วัน WE 17,771 call
09 - 12 พฤศจิกายน 2560 4 วัน WE 14,441 full
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 4 วัน WE 14,441 full

 

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เริ่ม 39,900
7วัน 5คืน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)

 
 
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เริ่ม 39,900
7วัน 5คืน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)
 
เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลก
เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์แคชเมียร์
สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย
ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ
ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค
ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
นำท่านนั่งเคเบิลคาร์ ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบที่สวยใสดุจกระจก
สะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย 
ชมทัชมาฮาลอนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและอักราฟอร์ดป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
12 – 18 สิงหาคม 2560 7 วัน TG 39,900 call
26 ส.ค. – 01 ก.ย. 2560 7 วัน TG 39,900 call
09 – 15 กันยายน 2560 7 วัน TG 40,900 call
23 – 29 กันยายน 2560 7 วัน TG 40,900 call
14 – 20 ตุลาคม 2560 7 วัน TG 42,900 call
21 – 27 ตุลาคม 2560 7 วัน TG 42,900 call
28 ต.ค. – 03 พ.ย. 2560 7 วัน TG 42,900 call
 

 

ทัวร์อินเดีย LEH-HIMALAYA RIDING เริ่ม 99,900
12วัน 10คืน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 
 
ทัวร์อินเดีย LEH-HIMALAYA RIDING เริ่ม 99,900
12วัน 10คืน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 
เลห์ วัดสแตกนา วัดติกเซ่ Thiksay วัด Thiksay
ลามายูรู  คานศี ลามายูรู  คาร์กิล หุบเขาแซนสคาร์ หมู่บ้านการ์คอน
พระราชวังหลวง  Tsemo Gompa  Shanti Stupa
ดิสกิต  เซาท์พูลลู  หุบเขานูบรา  ดิชกิช กอมปา
สแปงมิ ทะเลสาบผางกง  วาริ ลา  น้ำพุร้อน Puga
สแปงมิก ทะเลสาบคาร์ ธุขจี ทะเลสาบ คาร์
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 12 วัน 9W 99,900 call

 


Total 7 Record : 1 Page :  1