[Close]
   

 

ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม...บินลัดฟ้าเที่ยวบาหลี เริ่ม 14,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม...บินลัดฟ้าเที่ยวบาหลี เริ่ม 14,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
ชมวัดบราตันตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์
ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน 
ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี
ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด
ชม วัดอูลูวาตูวัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน
พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน
แถมฟรี!! เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 15,900 call
15 – 18 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 14,900 call
22 – 25 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 14,900 call
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน SL 16,900 call
05 – 08 มกราคม 2561 4 วัน SL 14,900 call
12 – 15 มกราคม 2561 4 วัน SL 14,900 call
19 – 22 มกราคม 2561 4 วัน SL 14,900 call
26 – 09 มกราคม 2561 4 วัน SL 14,900 call
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 14,900 call
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 14,900 call
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 15,900 call
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 14,900 call
01 – 04 มีนาคม 2561 4 วัน SL 15,900 call
02 – 05 มีนาคม 2561 4 วัน SL 15,900 call
09 – 12 มีนาคม 2561 4 วัน SL 14,900 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน SL 14,900 call

 

 

ทัวร์บาหลี สวัสดี..บาหลี เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์บาหลี สวัสดี..บาหลี เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
ชมวัดบราตันตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์
ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน
ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
ชม ปุราเบซากิห์ วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี
ชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน
พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน
แถมฟรี!! เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
18 – 20 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SL 13,900 full
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 14,900 call
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 16,900 call
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 14,900 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน SL 16,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน SL 14,900 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน SL 14,900 full
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 14,900 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 14,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน SL 14,900 call

 

ทัวร์บาหลี BALI SURPRISE เริ่ม 13,988
4วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์บาหลี BALI SURPRISE เริ่ม 13,988
4วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี 
ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต บารองแดนซ์
ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี 
วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ ทานาต์ลอต
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด
ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
เมนูพิเศษ  BBQ LOBSTERท่านละ 1ตัว 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
10 – 13 พฤศจิกายน 2560 4 วัน FD 13,988 full
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน FD 18,988 call
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน FD 22,988 call
25 – 28 มกราคม 2561 4 วัน FD 14,988 full
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน FD 15,988 full
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน FD 15,988 full
22 – 25 มีนาคม 2561 4 วัน FD 16,988 full
06 – 09 เมษายน 2561 4 วัน FD 17,988 full
12 – 15 เมษายน 2561 4 วัน FD 21,988 full
14 – 17 เมษายน 2561 4 วัน FD 22,988 full
10 – 13 พฤษภาคม 2561 4 วัน FD 16,988 full

 

 

ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI เริ่ม 14,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI  เริ่ม 14,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณีทานอาหารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน
ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ ตื่นตาไปกับวิหารเทมภัคศิริงก์
สักการะวัดเม็งวี ที่มีความโดดเด่น ชมวิวเทือกเขาเบดูกัล
วัดอุลันดานูโอโห้ไปกับทะเลสาบบราตัน อื้อหือไปกับวิหารทานาล็อท
ช้อปปิ้งเพลินเพลิน ย่านคูต้าร์ เซ็นเตอร์  ตลาดปราบเซียน
พิเศษ!! เต็มอิ่มกับอาหารทะเลซีฟู๊ด สดสด พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกริมหาด
พิเศษ!! ชมโชว์ระบำบารองแด๊นซ์
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
09 – 12 พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 14,888 call
16 – 19 พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 14,888 full
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 15,888 call
14 – 17 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 15,888 call
21 – 24 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 16,888 call
28 – 31 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 20,888 call
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน SL 20,888 call
18 – 21 มกราคม 2561 4 วัน SL 14,888 call
25 – 28 มกราคม 2561 4 วัน SL 15,888 call
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 15,888 call
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 15,888 call
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 15,888 call
01 – 04 มีนาคม 2561 4 วัน SL 16,888 call
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน SL 15,888 call
22 – 25 มีนาคม 2561 4 วัน SL 15,888 call

 

แพคเกจทัวร์บาหลี เริ่ม 5,999
3วัน 2คืน (ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 
 
แพคเกจทัวร์บาหลี  เริ่ม 5,999
3วัน 2คืน (ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 
วัดอูลันดานู – วิหารตานาล็อต
อิสระ - สนามบินงูระไรห์ เมืองเดนปาร์ซา (บาหลี) 
 
 
Date of Travel       HOTEL          
Package rate per person
(Twin-sharing) 
ตั้งแต่วันนี้- 20 ธันวาคม 2560 Pop Kuta Beach 2* 5,999
  Euphoria Hotel Kuta 3* 6,500
  Holiday Inn Express Bali Raya kuta 3* 6,999
  Grand Ixora 4* 7,500
  Mercure Kuta Beach 4* 8,500

 

แพคเกจทัวร์บาหลี เริ่ม 14,999
4 วัน 3คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
แพคเกจทัวร์บาหลี  เริ่ม 14,999
4 วัน 3คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
เดนปาร์ซา – วัดอูลูวาตู – หาดจิมบาลัน                                         
ระบำบาร็อง – หมู่บ้านคินตามณี – หมู่บ้านบาตวน 
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ถ้ำช้าง    
ชายหาดทันจุง เบอนัว – City Tour Kuta  
2 ท่าน ออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 4 วัน FD 14,999 call
                     

ทัวร์บาหลี SUPERB บาหลี - คินตามณี เริ่ม 18,999
4วัน 3คืนโดยสายการบิน AIRASIA (FD)

 
 
ทัวร์บาหลี SUPERB บาหลี - คินตามณี เริ่ม 18,999
4วัน 3คืนโดยสายการบิน AIRASIA (FD)
 
บินตรงด้วยสายการบินแอร์ เอซีย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต 
แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์”
นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”
ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
20-23 OCT 2017 4 วัน FD 20,999 call
8-11 DEC 2017 4 วัน FD 18,999 call
29 DEC – 1 JAN 2018 วันปีใหม่ 4 วัน FD 19,999 call
30 DEC – 2 JAN 2018 วันปีใหม่ 4 วัน FD 20,999 call
31 DEC – 3 JAN 2018 วันปีใหม่ 4 วัน FD 19,999 call

 

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI ภูเขาไฟคินตามณี เริ่ม 24,999
4วัน 3คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์บาหลี SUPERB  BALI  ภูเขาไฟคินตามณี  เริ่ม 24,999
4วัน 3คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (TG)
 
บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต 
แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์”
นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”
ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
11-14 AUG 2017วันแม่ 4 วัน TG 25,999 call
17-20 AUG 2017 4 วัน TG 24,999. call
24-27 AUG 2017 4 วัน TG 24,999 call
31 AUG-3 SEP 2017 4 วัน TG 24,999 call
7-10 SEP 2017 4 วัน TG 24,999 call
15-18 SEP 2017 4 วัน TG 25,999 call
21-24 SEP 2017 4 วัน TG 24,999 call
28 SEP-1 OCT 2017 4 วัน TG 24,999 call
5-8 OCT 2017 4 วัน TG 24,999 call
12-15 OCT 2017 4 วัน TG 24,999 call
20-23 OCT 2017 4 วัน TG 25,999. call
26-29 OCT 2017 4 วัน TG 24,999 call
9-12 NOV 2017 4 วัน    TG 24,999  call
16-19 NOV 2017 4 วัน    TG 24,999  call
23-26 NOV 2017 4 วัน    TG 23,999  call
30 NOV -3 DEC 17 4 วัน    TG 24,999  call
8-11 DEC 2017 4 วัน    TG 25,999  call
14-17 DEC 2017 4 วัน    TG 24,999  call
21-24 DEC 2017 4 วัน    TG 24,999  call
29 DEC – 1 JAN 17 4 วัน    TG 25,999  call
30 DEC – 2 JAN 17 4 วัน    TG 25,999  call

 

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BURUBUDUR-BESAKIH เริ่ม 32,555
5วัน 4คืนโดยสายกานบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์บาหลี SUPERB  BALI-BURUBUDUR-BESAKIH  เริ่ม  32,555
5วัน 4คืนโดยสายกานบิน THAI AIRWAY (TG)
 
บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”
ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
14-18 SEP 5 วัน  TG  32,555 call
5-9 OCT 5 วัน  TG  32,555 call
12-16 OCT 5 วัน    TG  32,555  call
19-23 OCT 5 วัน    TG  33,999  call
20-24 OCT 5 วัน    TG  33,999  call
16-20 NOV 17 5 วัน  TG  32,555  call
7-11 DEC 17 5 วัน  TG  33,999  call
14 - 18 DEC 17 5 วัน  TG  32,555  call
21 – 25 DEC 17 5 วัน  TG  32,555  call
28 DEC – 1 JAN 5 วัน  TG  33,999  call

 

ทัวร์บาหลี BEAUTIFUL BALI เริ่ม 18,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)

 
 
ทัวร์บาหลี BEAUTIFUL BALI เริ่ม 18,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน  MALAYSIA AIRLINES (MH)
 
สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี 
ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต บารองแดนซ์
ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน 
ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด 
ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
27 – 30 ตุลาคม 2560 4 วัน MH 18,900 call
30 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 4 วัน MH 21,900 call

 

ทัวร์บาหลี SUPERB CHARMING BALI เริ่ม 12,555
3วัน 2คืนโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์บาหลี SUPERB CHARMING BALI เริ่ม 12,555
3วัน 2คืนโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
ทานอาหาร ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  
ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
ชมและช็อปย่านอุบุด ชุมชนแห่งศิลปะ
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
15-17 SEP 17 3 วัน SL 12,555 call
22-24 SEP 17 3 วัน SL 13,555 call
29 SEP – 1 OCT 17 3 วัน SL 13,555 call
6-8 OCT 17 3 วัน SL 12,555 call
13-15 OCT 17 3 วัน SL 14,555 call
20-22 OCT 17 3 วัน SL 14,555 call
21-23 OCT 17 3 วัน SL 15,555 call
27-29 OCT 17 3 วัน SL 13,555 call

 

ทัวร์บาหลี BALI FREE BRUNEI เริ่ม 22,888
5วัน 4คืน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)

 
 
ทัวร์บาหลี BALI FREE BRUNEI เริ่ม 22,888
5วัน 4คืน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)
 
ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประจำชาติ.. ระบำบารองซ์ดานซ์ 
ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี และช็อปปิ้งชิลล์ๆ ที่ หมู่บ้านอูบุด
ชมความงามของวัด เมียง วี กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก
ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ เทมภัคสิริงค์ และ ช็อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน
และชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารศักดิ์สิทธ์ ทานาล็อท
ดินเนอร์สุดโรแมนติกและอลังการบนชายหาดกับเมนู กุ้งล็อปเตอร์ + กุ้งมังกร
ชมมินิทัชมาฮาลSultan Omar Ali SaifuddienMosqu
ผ่านชมพระราชวังหลังคาทองทำที่สวยงามที่สุด ที่ Istana NurulIman
นำชมความยิ่งใหญ่อลังการของมัสยิดทองคำ JameAsrHassanilBolkiah Mosque
ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านลอยน้ำKampong Ayer และชมลิงจมูกยาว
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
22 - 26 สิงหาคม 2560 5 วัน BI 22,888 call
12 - 16 กันยายน 2560 5 วัน BI 22,888 call
26 - 29 กันยายน 2560 5 วัน BI 22,888 call
03 - 07 ตุลาคม 2560 5 วัน BI 22,888 call
17 - 21 ตุลาคม 2560 5 วัน BI 22,888 call
31ต.ค. - 04 พ.ย. 2560 5 วัน BI 22,888 call
14 - 18 พฤศจิกายน 2560 5 วัน BI 22,888 call

 

 


Total 12 Record : 1 Page :  1