[Close]
   

 

ทัวร์ญี่ปุ่น SKI & SNOW IN FUKUOKA เริ่ม 41,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 
ทัวร์ญี่ปุ่น SKI & SNOW IN FUKUOKA เริ่ม 41,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 
เยือนเกาะคิวชูเกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัย
พลาดไม่ได้กับลานสกีเท็นซัน
นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ
พิสูจน์ความแปลกของบ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ
เยือนหมู่บ้านยูฟูอินที่เป็นต้นแบบ OTOPเมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา
และออนเซ็น ลิ้มรสสตอรเบอร์รี่สดๆ จากไร่
ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่คะแนลซิตี้ + เท็นจิน
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
21 – 25 ธันวาคม 2560 5 วัน TG 45,900 call
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 5 วัน TG 55,900 call
25 – 29 มกราคม 2561 5 วัน TG 41,900 call
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน TG 41,900 call
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2661 5 วัน TG 41,900 call

 


Total 1 Record : 1 Page :  1