[Close]
   

 

ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

 
 
ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)
 
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ฃ
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง 
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด 
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว 
แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี
(เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 13,900 full
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 13,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 full
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 full
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 17,900 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 17,900 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 full
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 full
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 call
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 full
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 18,900 call
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน PG 13,900 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน PG 13,900 call
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน PG 13,900 call
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน PG 13,900 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน PG 13,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน PG 13,900 call
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน PG 13,900 full
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน PG 13,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561  3 วัน PG 13,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน PG 13,900 call
07 – 09 เมษายน 2561 3 วัน PG 14,900 call
20 – 22 เมษายน 2561 3 วัน PG 13,900 call
27 – 29 เมษายน 2561 3 วัน PG 13,900 call

 

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เริ่ม 15,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

 
 
ทัวร์ลาว  เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เริ่ม 15,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)
 
เวียงจันทน์ วัดพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด  เวียงจันทน์ วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง  หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี  พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว  ตลาดเช้า วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง  วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 15,900 full
04 – 06 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 15,900 full
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 15,900 call
11 – 13 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 15,900 full
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 15,900 full
18 – 20 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 15,900 call
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 15,900 full
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 15,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 15,900 call
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 15,900 call
03 – 05 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 16,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 16,900 call
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 16,900 call
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 15,900 call
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 15,900 call
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 15,900 call
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 15,900 call
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 19,900 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน PG 19,900 call
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 3 วัน PG 19,900 call

 

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียน หลวงพระบาง เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียน หลวงพระบาง เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว 
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ขอพร พระธาตุหลวง ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง
กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
เพลิดเพลินกับ ถนนคนเดิน walking street หรือ”ถนนโรตี”
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด 
พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
แถมฟรี !! ชุดสะบายดี
(เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 14,900 call
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 14,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 14,900 call
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 15,900 call
30 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61 3 วัน FD 15,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 13,900 call
09 – 11มีนาคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
23 – 25 มีนาคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
 
 

ทัวร์ลาว ลาว..หลวงพระบาง เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์ลาว ลาว..หลวงพระบาง เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ + พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี
(เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 12,900 full
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 12,900 full
03 – 05 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 14,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 15,900 call
30 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61 3 วัน FD 16,900 call
20 – 22 มกราคม 2561 3 วัน FD 12,900 call
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 12,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 12,900 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 12,900 call
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
16 – 18มีนาคม 2561 3 วัน FD 12,900 call
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 3 วัน FD 12,900 call
 


Total 4 Record : 1 Page :  1