[Close]
   

 

ทัวร์พม่า โปรประหยัด เริ่ม 11,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

 
 
ทัวร์พม่า โปรประหยัด เริ่ม 11,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 11,900 full
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 11,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 call
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 full
31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน DD 14,900 call
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
06 – 08 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
20 – 22 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน DD 11,900 full
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 11,900 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
09 – 11 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
17 – 19 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 full

 

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ เริ่ม 11,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
ทัวร์พม่า โปรจัดให้ เริ่ม 11,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  
เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวนมหาบูชาสถาน 
ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด
(กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
(เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SL 11,900 full
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SL 11,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
03 – 05 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
04 – 06 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
10 – 12 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 11,900 full
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 11,900 full
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 11,900 full
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 11,900 full
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน SL 13,900 full
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 3 วัน SL 12,900 full
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน SL 11,900 call
06 – 08 มกราคม 2561 3 วัน SL 11,900 call
06 – 08 มกราคม 2561 3 วัน SL 11,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน SL 11,900 full
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน SL 11,900 full
20 – 22 มกราคม 2561 3 วัน SL 11,900 full
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน SL 11,900 full
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน SL 11,900 call
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 11,900 full
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 11,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 11,900 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 11,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 12,900 call
17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 12,900 full
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 11,900 call
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน SL 11,900 call
01 – 03 มีนาคม 2561 3 วัน SL 12,900 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน SL 12,900 full
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน SL 12,900 call
09 – 11 มีนาคม 2561 3 วัน SL 11,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน SL 11,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน SL 11,900 call
17 – 19 มีนาคม 2561 3 วัน SL 11,900 call
23 – 25 มีนาคม 2561 3 วัน SL 11,900 call

 

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน 5 ดาว เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

 
 
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน 5 ดาว เริ่ม 13,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรู 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
(เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 13,900 full
18 – 20 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 13,900 full
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 13,900 full
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 13,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 full
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 14,900 full
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 14,900 call
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 15,900 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 full
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 call
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 full
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 full
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 16,900 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน DD 17,900 call
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 3 วัน DD 16,900 call
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน DD 13,900 full
06 – 08 มกราคม 2561 3 วัน DD 13,900 full
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน DD 13,900 full
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
20 – 22 มกราคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 13,900 call
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 13,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 13,900 full
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 13,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 13,900 call
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 13,900 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 13,900 call
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 13,900 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน DD 14,900 call
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน DD 14,900 call
09 – 11 มีนาคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
17 – 19 มีนาคม 2561 3 วัน DD 13,900 call

 

ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน  AIR ASIA (FD) 
 
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน
สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
(เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 12,900 full
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน FD 12,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 12,900 full
03 – 05 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 15,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 15,900 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 15,900 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 12,900 full
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 15,900 call
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 15,900 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน FD 15,900 call
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 3 วัน FD 15,900 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 13,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 13,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน FD 13,900 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน FD 13,900 call
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 3 วัน FD 13,900 call
06 – 08 เมษายน 2561 3 วัน FD 15,900 call
20 – 22 เมษายน 2561 3 วัน FD 13,900 call

 

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

 
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)
 
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี 
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน 
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ 
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า 
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง  และชม วัดกุโสดอ
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา 
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี 
(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
10 – 12 พ.ย.60 3 วัน PG 17,900 full
09 – 11 ธ.ค.60 3 วัน PG 16,900 full
30 ธ.ค. – 01 ม.ค.61 3 วัน PG 16,900 call

 

 

ทัวร์พม่า โปรน้องดี เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

 
 
ทัวร์พม่า โปรน้องดี เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)
 
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ขอพรยักษ์ตัดกรรม 
ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูระดับ 4 ดาว 
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี 
(เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
03 - 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 12,900 full
04 - 06 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 12,900 full
10 - 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 12,900 full
11 - 13 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 12,900 full
17 - 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 12,900 full
18 - 20 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 12,900 full
24 - 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 12,900 full
25 - 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน PG 12,900 call
01 - 03 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 12,900 full
02 - 04 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 12,900 call
03 - 05 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 12,900 full
08 - 10 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 call
09 - 11 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 full
10 - 12 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 13,900 call
15 - 17 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 12,900 call
16 - 18 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 12,900 call
22 - 24 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 12,900 call
23 - 25 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 12,900 call
29 - 31 ธันวาคม 2560 3 วัน PG 16,900 call
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561 3 วัน PG 16,900 call
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 3 วัน PG 16,900 call

 

ทัวร์พม่า SUPER SALE เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

 
 
ทัวร์พม่า SUPER SALE เริ่ม 12,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรู 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
(เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 12,900 full
04 – 06 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 12,900 full
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 12,900 full
11 – 13 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 12,900 full
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 12,900 full
18 – 20 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 12,900 full
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 12,900 full
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 12,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 full
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 13,900 call
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 14,900 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 full
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 call
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 full
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 call
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 15,900 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน DD 16,900 full
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 3 วัน DD 15,900 call
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
06 – 08 มกราคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
20 – 22 มกราคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 12,900 call
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 12,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 12,900 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 12,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 12,900 call
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 12,900 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 12,900 call
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 12,900 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน DD 13,900 call
09 – 11 มีนาคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน DD 12,900 call
17 – 19 มีนาคม 2561 3 วัน DD 12,900 call

 

 

 

ทัวร์พม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม เริ่ม 10,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOKAIR (DD)

 
 
ทัวร์พม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม เริ่ม 10,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOKAIR (DD)
 
กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
สักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย
สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว
Best Western or Summit Parkview 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี
(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 10,900 full
04 – 06 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 10,900 full
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 10,900 full
11 – 13 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 10,900 call
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 10,900 full
18 – 20 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 10,900 full
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 10,900 full
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 3 วัน DD 10,900 full
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 10,900 call
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 11,900 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 call
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 10,900 call
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 10,900 call
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 10,900 full
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 10,900 full
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน DD 12,900 full
31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน DD 13,900 full
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน DD 10,900 call
06 – 08 มกราคม 2561 3 วัน DD 10,900 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน DD 10,900 call
13 – 15 มกราคม 2561 3 วัน DD 10,900 call
20 – 22 มกราคม 2561 3 วัน DD 10,900 call
26 – 28 มกราคม 256 3 วัน DD 10,900 call
27 – 29 มกราคม 2561 3 วัน DD 10,900 call
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 10,900 call
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 10,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 10,900 call
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 10,900 call
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 10,900 call
17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 10,900 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 10,900 call
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน DD 10,900 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
03 – 05 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
09 – 10 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call
17 – 19 มีนาคม 2561 3 วัน DD 11,900 call

 

ทัวร์พม่า โปร ยิ้มยิ้ม เริ่ม 13,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์พม่า โปร ยิ้มยิ้ม เริ่ม 13,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  
เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ
เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต 
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)
ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
02 – 05 พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 13,900 full
16 – 19พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 13,900 call
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 4 วัน SL 14,900 full
02 – 05 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 16,900 call
07 – 10 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 14,900 call
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 15,900 call
21 – 24 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 13,900 full
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน SL 16,900 call
11 – 14 มกราคม 2561 4 วัน SL 13,900 call
25 – 28 มกราคม 2561 4 วัน SL 13,900 call
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 13,900 full
15  – 18กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 14,900 call
01 – 04 มีนาคม 2561 4 วัน SL 15,900 call
15 – 18 มีนาคม 2561 4 วัน SL 13,900 call

 

PACKAGE MYANMAR 1DAY เริ่ม 7,900
1วัน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

 
 
PACKAGE MYANMAR 1DAY เริ่ม 7,900
1วัน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ...นมัสการมหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
Hot Promotion !!!! จองปุ๊ป ไปปั๊บ 2 ท่านไปได้เลย
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคาริ่ม สถานะที่นั่ง
01พ.ค. - 31 ต.ค. 2560 1 วัน DD 7,900 call

 

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR เริ่ม 11,555
3วัน 2คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR เริ่ม 11,555
3วัน 2คืน โดยสายการบิน  THAI LION AIR (SL) 
 
ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2560 3 วัน SL 11,555 full
01 - 03 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 full
06 - 08 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 full
07 - 09 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
08 - 10 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
13 - 15 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 full
14 - 16 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
15 - 17 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 full
20 - 22 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
21 - 23 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
22 - 24 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
27 - 29 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 full
28 - 30 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 full
29 - 31 กรกฎาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
03 - 05 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
04 - 06 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 11,555 full
05 - 07 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
10 - 12 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 12,555 call
11 - 13 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 12,900 full
12 - 14 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 12,900 call
18 - 20 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
19  - 21 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
25 - 27 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
26 - 28 สิงหาคม 2560 3 วัน SL 11,555 call
01 - 03  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
02 - 04  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
08 - 10  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
09 - 11  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
15 - 17  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
16 - 18  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
21 - 23  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
22 - 24  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
23 - 25  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
28 - 30  กันยายน 2560 3 วัน SL 11,555 call
29ก.ย. - 01ต.ค. 2560 3 วัน SL 11,555 call
30ก.ย. - 02ต.ค. 2560 3 วัน SL 11,555 call

 


Total 11 Record : 1 Page :  1