[Close]
   

 

ทัวร์มาเลเซีย SUPERB SUPREME MALAYSIA เริ่ม 8,999
3วัน 2คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

 
 
ทัวร์มาเลเซีย SUPERB SUPREME MALAYSIA เริ่ม 8,999 
3วัน 2คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) 
 
สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ 
ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์ 
ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า 
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน MH 9,999 call
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน MH 9,999 call
05 – 07 มกราคม 2561 3 วัน MH 9,999 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน MH 8,999 call
19 – 21 มกราคม 2561 3 วัน MH 8,999 call
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน MH 9,999 call
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน MH 9,999 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน MH 9,999 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน MH 8,999 call
01 – 03 มีนาคม 2561 3 วัน MH 10,999 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน MH 10,999 call
09 – 11 มีนาคม 2561 3 วัน MH 9,999 call
10 – 12 มีนาคม 2561 3 วัน MH 8,999 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน MH 9,999 call
17 – 19 มีนาคม 2561 3 วัน MH 9,999 call
23 – 25 มีนาคม 2561 3 วัน MH 9,999 call
24 – 26 มีนาคม 2561 3 วัน MH 9,999 call
30 มี.ค.  – 01เม.ย.2561 3 วัน MH 9,999 call
31มี.ค.  – 02เม.ย2561 3 วัน MH 9,999 call
06 – 08 เมษายน2561 3 วัน MH 11,999 call
12 – 14 เมษายน2561 3 วัน MH 12,999 call
13 – 15 เมษายน2561 3 วัน MH 13,999 call
14 – 16 เมษายน256 3 วัน MH 13,999 call
15 – 17 เมษายน2561 3 วัน MH 11,999 call
20 – 22 เมษายน2561 3 วัน MH 9,999 call
21 – 23 เมษายน256 3 วัน MH 9,999 call
27 – 29 เมษายน2561 3 วัน MH 9,999 call
04 – 06 พฤษภาคม2561 3 วัน MH 9,999 call
05 – 07 พฤษภาคม2561 3 วัน MH 9,999 call
08 – 10 พฤษภาคม2561 3 วัน MH 9,999 call
15 – 17 พฤษภาคม2561 3 วัน MH 9,999 call
22 – 24 พฤษภาคม2561  3 วัน MH 9,999 call

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ EXCITED IN SINGAPORE เริ่ม 11,888
3วัน 2คืน โดยสายการบิน JETSTAR (3K)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์ EXCITED IN SINGAPORE เริ่ม 11,888
3วัน 2คืน โดยสายการบิน JETSTAR (3K)
 
เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
อิสระ 1 วันเต็ม !! ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน 3K 11,888 full
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน 3K 11,888 call
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน 3K 12,888 call
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน 3K 12,888 call
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 13,888 call
03 – 05 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 13,888 call
04 – 06 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 13,888 call
10 – 12 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 13,888 call
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 12,888 call

 

ทัวร์สิงคโปร์ TRULY SINGAPORE เริ่ม 15,888
3วัน 2คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์  TRULY SINGAPORE เริ่ม 15,888
3วัน 2คืน โดยสายการบิน  SINGAPORE AIRLINE (SQ)
 
เที่ยวสิงคโปร์รับพลังฮวงจุ้ย
ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ช้อปปิ้งจุใจบนถนนออร์ชาร์ด
สุดคุ้ม !! รวมบัตร UNIVERSAL STUDIO ไว้แล้ว
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SQ 15,888 call
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SQ 15,888 call
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 16,888 call
09 – 11 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 16,888 call
10 – 12 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 16,888 call
23 – 25 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 17,888 call
29 – 31 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 17,888 call
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560 3 วัน SQ 18,888 full
 

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ALOHA เริ่ม 13,888
3วัน 2คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ALOHA เริ่ม 13,888
3วัน 2คืน โดยสายการบิน  SINGAPORE AIRLINE (SQ)
 
เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
MARINA BAY SAND HOTEL ชมโรงแรมและคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
อิสระ 1 วันเต็ม !! ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
พิเศษ!!  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใกล้รถไฟใต้ดินเดินทางสะดวก
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SQ 13,888 full
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SQ 13,888 call
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 14,888 call
03 – 05 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 14,888 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 14,888 call
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 14,888 call
22 – 24 ธันวาคม 2560 3 วัน SQ 15,888 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน SQ 16,888 call

 

ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง เริ่ม 9,988
3วัน 2คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)

 
 
ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง เริ่ม 9,988
3วัน 2คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)
 
เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี 
ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม
เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส 
จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจา
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
10 - 12 พ.ย. 60 3 วัน MH 9,988 full
24 - 26 พ.ย. 60 3 วัน MH 10,988 full
08 - 10 ธ.ค. 60 3 วัน MH 11,988 full
09 - 11 ธ.ค. 60 3 วัน MH 11,988 full
22 - 24 ธ.ค. 60 3 วัน MH 11,988 full
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 3 วัน MH 12,988 full
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 3 วัน MH 12,988 full

 

ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เริ่ม 13,888
4วัน 3คืนโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

 
 
ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เริ่ม 13,888
4วัน 3คืนโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)
 
เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !!
เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส
จตุรัสเมอร์เดก้า  โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา 
เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ 
สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เมอร์ไลออนส์  รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์
พักโรงแรมกัวลาลัมเปอร์ 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
09 - 12 พ.ย.60 4 วัน MH 13,888 full
23 - 26 พ.ย.60 4 วัน MH 14,888 full
08 - 11 ธ.ค.60 4 วัน MH 15,888 call
14 - 17 ธ.ค.60 4 วัน MH 15,888 full
21 - 24 ธ.ค.60 4 วัน MH 15,888 full
29 ธ.ค. - 1ม.ค.61 4 วัน MH 17,888 full
18 - 21 ม.ค.61 4 วัน MH 13,888 full
01 - 04 ก.พ.61 4 วัน MH 13,888 full
01 - 04 มี.ค.61 4 วัน MH 14,888 call
15 - 18 มี.ค.61 4 วัน MH 14,888 full
29 มี.ค. - 01 เม.ย.61 4 วัน MH 14,888 full
12 - 15 เม.ย. 61 4 วัน MH 17,888 call
14 - 17 เม.ย. 61 4 วัน MH 17,888 full
28 เม.ย. - 01พ.ค. 61 4 วัน MH 17,888 full
04 - 07 พ.ค. 61 4 วัน MH 15,888 full
26 - 29 พ.ค. 61 4 วัน MH 14,888 full

 

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เริ่ม 11,988
4วัน 2คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เริ่ม 11,988
4วัน 2คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)
 
เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า
โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ 
โยโฮบารู   พรี่เมี่ยมเอ้าเล็ท
สิงคโปร์ ถ่ายรูปสิงโตทะเล เมอร์ไลออนส์  รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
09 - 12 พ.ย. 60 4 วัน MH 11,988 full
23 - 26 พ.ย. 60 4 วัน MH 12,988 full
07 - 10 ธ.ค. 60 4 วัน MH 12,988 full
14 - 17 ธ.ค. 60 4 วัน MH 12,988 full
28 - 31 ธ.ค. 60 4 วัน MH 14,988 full
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 4 วัน MH 14,988 call
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 4 วัน MH 14,988 call

 

 

ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เริ่ม 9,988
3วัน 2คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)

 
 
ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์  เริ่ม 9,988
3วัน 2คืน โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)
 
เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน
มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม
เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า
สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท เปิดใหม่ล่าสุด
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส
จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน MH 9,988 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน MH 9,988 call
02 – 04 มีนาคม 2561 3 วัน MH 10,988 call
09 – 11 มีนาคม 2561 3 วัน MH 9,988 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน MH 9,988 call
23 – 25 มีนาคม 2561  3 วัน MH 9,988 call
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 3 วัน MH 9,988 call
06 – 08 เมษายน 2561 3 วัน MH 11,988 call
13 – 15 เมษายน 2561 3 วัน MH 13,988 call
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 3 วัน MH 12,988 call
05 – 07 พฤษภาคม 2561 3 วัน MH 9,988 call
18 – 20 พฤษภาคม 2561 3 วัน MH 9,988 call
25 – 27 พฤษภาคม 2561 3 วัน MH 9,988 call

 

ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย-สิงคโปร์ เริ่ม 12,998
4วัน 3คืนโดยสายการบิน AIRASIA (FD)

 
ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย-สิงคโปร์  เริ่ม 12,998
4วัน 3คืนโดยสายการบิน AIRASIA (FD)
 
เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !!
เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส
จตุรัสเมอร์เดก้า  โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์
สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์
Garden by the bay  รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
27 – 30  ตุลาคม 2560 4 วัน FD 14,998 full
09 – 12 พฤศจิกายน 2560 4 วัน FD 13,998 full
16 – 19 พฤศจิกายน 2560 4 วัน FD 13,998 full
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน FD 13,998 call
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน FD 15,998 call
14 – 17 ธันวาคม 2560 4 วัน FD 14,998 call
21 – 24 ธันวาคม 2560 4 วัน FD 14,998 call
29 ธ.ค. – 01 ม.ค 2561 4 วัน FD 18,998 call
18 – 21 มกราคม 2561 4 วัน FD 12,998 full
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน FD 13,998 call
01 – 04 มีนาคม 2561 4 วัน FD 15,998 call
15 – 18 มีนาคม 2561 4 วัน FD 14,998 call
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 4 วัน FD 14,998 call
12 – 15 เมษายน 2561 4 วัน FD 18,998 call
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 4 วัน FD 16,998 call
04 – 07 พฤษภาคม 2561 4 วัน FD 14,998 call
26 – 29 พฤษภาคม 2561 4 วัน FD 14,998 call

 

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK!! เริ่ม 9,999/11,999
3วัน 2คืนโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์  SINGAPORE SO SHIOK!!  เริ่ม 9,999/11,999
3วัน 2คืนโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
 บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า 
 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 
 รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
3-5 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
4-6 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 10,999/12,999. call
10-12 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 10,999/12,999. call
11-13 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
17-19 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
18-20 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
19-21 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 9,999/11,999 call
24-26 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
25 -27 พฤศจิกายน 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
2-4 ธันวาคม 60 3 วัน SL 13,555/15,555 call
3-5 ธันวาคม 60 3 วัน SL 13,999/15,999 call
9-11 ธันวาคม 60 3 วัน SL 13,999/15,999 call
15-17 ธันวาคม 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
16-18 ธันวาคม 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
17-19 ธันวาคม 60 3 วัน SL 9,999/11,999 call
22-24  ธันวาคม 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
23-25 ธันวาคม 60 3 วัน SL 10,999/12,999 call
28-30 ธันวาคม 60 3 วัน SL 12,555/14,555 call
29-31 ธันวาคม 60 3 วัน SL 13,999/15,999 call
30 ธันวาคม –1 มกราคม 3 วัน SL 15,999/17,999 call
31 ธันวาคม –2 มกราคม 3 วัน SL 15,999/17,999 call
1-3 มกราคม 61 3 วัน SL 13,999/15,999 call
5-7 มกราคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
6-8 มกราคม 61 3 วัน SL 9,999/11,999 call
12-14 มกราคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
13-15 มกราคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
19-21 มกราคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
20-22 มกราคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
26-28 มกราคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
27-29 มกราคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
2-4 กุมภาพันธ์ 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
3-5 กุมภาพันธ์ 61 3 วัน SL 9,999/11,999 call
9-11 กุมภาพันธ์ 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
10-12 กุมภาพันธ์ 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
16-18 กุมภาพันธ์ 61 3 วัน SL 13,999/15,999 call
23-25 กุมภาพันธ์ 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
24-26 กุมภาพันธ์ 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
1-3 มีนาคม 61 3 วัน SL 12,999/15,999 call
2-4 มีนาคม 61 3 วัน SL 12,999/12,999 call
8-10 มีนาคม 61 3 วัน SL 9,999/11,999 call
9-11 มีนาคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
10-12 มีนาคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
11-13 มีนาคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
15-17 มีนาคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
16-18 มีนาคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
17-19 มีนาคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
18-20 มีนาคม 61 3 วัน SL 10,999/12,999 call
 

ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA SO CHAEP PLUS เริ่ม 9,555
3วัน 2คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA SO CHAEP PLUS เริ่ม 9,555
3วัน 2คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
นอนเก็นติ้ง 1 คืน // มะละกา 1 คืน
ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเล่น Jonker Street
สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ 
ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า 
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
19-21 OCT 2017  3 วัน AK 9,999 call
20-22 OCT 2017 3 วัน AK 10,500 call
21-23 OCT 2017 3 วัน AK 10,999 call
27-29 OCT 2017 3 วัน AK 9,999 call
10-12 NOV 2017 3 วัน AK 9,999 call
01-03 DEC 2017 3 วัน AK 9,999 call
09-11 DEC 2017 3 วัน AK 10,999 call
29-31 DEC 2017วันสิ้นปี 3 วัน AK 10,999 call

 

ทัวร์มาเลเซีย SO CHEAP PLUS เริ่ม 8,999
3วัน 2คืน โดยสายการบิน MALINDO AIR (OD)

 
 
ทัวร์มาเลเซีย SO CHEAP PLUS เริ่ม 8,999
3วัน 2คืน โดยสายการบิน MALINDO AIR (OD)
 
ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเล่น Jonker Street
สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ + ช็อปปิ้ง BUKIT BINTANG
ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า 
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 60 3 วัน OD 10,999 full
06 – 08 ตุลาคม 2560 3 วัน OD 8,999 full
13 – 15 ตุลาคม 2560 3 วัน OD 9,999 full
20 – 22 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช 3 วัน OD 10,999 full
27 – 29 ตุลาคม 2560 3 วัน OD 10,999 call
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน OD 10,999 call
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน OD 10,999 call
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน OD 10,999 call
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน OD 10,999 call
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน OD 11,999 call

 

 

ทัวร์สิงค์โปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC เริ่ม 13,999
3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Jetstar (3K)

 
 
ทัวร์สิงค์โปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC เริ่ม 13,999
3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน โดยสายการบิน Jetstar  (3K)
 
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว
ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560 3 วัน 3K 13,999 call
06 – 08 ตุลาคม 2560 3 วัน 3K 13,999 full
13 – 15 ตุลาคม 2560 3 วัน 3K 14,555 full
14 – 16 ตุลาคม 2560 3 วัน 3K 14,555 full
20 – 22 ตุลาคม 2560 3 วัน 3K 14,999 call
21 – 23 ตุลาคม 2560 3 วัน 3K 15,999 full
28 – 30 ตุลาคม 2560 3 วัน 3K 13,999 call
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน 3K 13,999 call
01 – 03 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 14,999 call
02 – 04 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 14,999 call
03 – 05 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 14,999 call
15 – 17 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 14,999 call
16 – 18 ธันวาคม 2560 3 วัน 3K 14,999 call
12 – 14 มกราคม 2561 3 วัน 3K 13,999 call
26 – 28 มกราคม 2561 3 วัน 3K 13,999 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 3 วัน 3K 13,999 call
01 – 03 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา 3 วัน 3K 14,999 call
16 – 18 มีนาคม 2561 3 วัน 3K 13,999 call
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 3 วัน 3K 13,999 call
20 – 22 เมษายน 2561 3 วัน 3K 13,999 call
10 – 12 พฤษภาคม 2561 3 วัน 3K 13,999 call
18 – 20 พฤษภาคม 2561 3 วัน 3K 13,999 call
25 – 27 พฤษภาคม 2561 3 วัน 3K 13,999 call
 
 
 
 

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT เริ่ม 12,999/14,999
4วัน 3คืนโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT  เริ่ม  12,999/14,999
4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
ข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 
เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
06 – 09 ตุลาคม 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
13 – 16 ตุลาคม 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
20 – 23 ตุลาคม 2560 4 วัน SL 15,999/17,999 call
27 – 30 ตุลาคม 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
03 – 06 พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
10 – 13 พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
17 – 20 พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
24 – 27 พฤศจิกายน 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
01 – 04 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ 4 วัน SL 14,999/16,999 call
08 – 11 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ 4 วัน SL 14,999/16,999 call
15 – 18 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 12,999/14,999 call
22 – 25 ธันวาคม 2560 4 วัน SL 13,999/15,999 call
28 – 31 ธันวาคม 2560 เทศกาลปีใหม่  4 วัน SL 14,999/16,999 call
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 เทศกาลปีใหม่ 4 วัน SL 15,555/17,555 call
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 เทศกาลปีใหม่ 4 วัน SL 16,555/18,555 call
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 เทศกาลปีใหม่ 4 วัน SL 16,555/18,555 call
05 – 08 มกราคม 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
12 – 15 มกราคม 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
19 – 22 มกราคม 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
26 – 29 มกราคม 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 เทศกาลตรุษจีน 4 วัน SL 15,999/17,999 call
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
01 – 04 มีนาคม 2561 เทศกาลตรุษจีน 4 วัน SL 15,999/17,999 call
09 – 12 มีนาคม 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call
23 – 26 มีนาคม 2561 4 วัน SL 12,999/14,999 call

 

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME เริ่ม 9,955 / 10,955
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TZ)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์  SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME เริ่ม 10,955 / 12,955
3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TZ)
 
นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน
ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND 
เข้าชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสิงคโปร์
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก 
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee
พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
21 – 23 ตุลาคม 2560
3 วัน TZ 12,955/14,955 call
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน TZ 9,955/11,955 call
09 – 11 ธันวาคม 2560
3 วัน TZ 12,955/14,955 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 3 วัน TZ 14,955/16,955 call
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 3 วัน TZ 13,955/15,955 call
01 – 03 มกราคม 2561 3 วัน TZ 12,955/14,955 call

 

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK เริ่ม 14,555/16,555
3วัน 2คืนโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB  SINGAPORE  SO  SHIOK  เริ่ม 14,555/16,555
3วัน 2คืนโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)
 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว
 ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560 3 วัน SQ 14,555/16,555 call
06 – 08 ตุลาคม 2560 3 วัน SQ 14,555/16,555 call
13 – 15 ตุลาคม 2560 3 วัน SQ 15,555/17,555 call
20 – 22 ตุลาคม 2560 3 วัน SQ 15,555/17,555 call
21 – 23 ตุลาคม 2560 3 วัน SQ 16,555/18,555 call
27 – 29 ตุลาคม 2560 3 วัน SQ 15,555/17,555 call
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SQ 14,555/16,555 call
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SQ 14,555/16,555 call
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SQ 14,555/16,555 call
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 3 วัน SQ 14,555/16,555 call

 

ทัวร์สิงคโปร์ มาเล SUPERB SINGAPORE TWO THEMA PARK เริ่ม 18,999
4วัน 3คืนโดยสายการบิน SCOOT (TZ)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE TWO THEMA PARK เริ่ม 18,999
4วัน 3คืนโดยสายการบิน SCOOT (TZ)
 
ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ 
ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม
ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์
ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  Song fa
บักกุ้ดเต๋ และ Gub Lai Khan สุกี้มองโกล 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
13 – 16 ตุลาคม 2560 4 วัน TZ 19,999 call
20 – 23 ตุลาคม 2560 4 วัน TZ 19,999 call
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 4 วัน TZ 19,999 call
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 4 วัน TZ 18,999 call

 

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB DUO MAL-SIN เริ่ม 14,999
4วัน 3คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot Air (TZ)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB DUO MAL-SIN  เริ่ม 14,999
4วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot Air (TZ)
 
เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)
บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์  ไม่ย้อนทาง ไม่เหนื่อย
นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3-4* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 2 คืน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
12 – 15 ตุลาคม 2560 4 วัน FD/TZ 15,555 full
20 – 23 ตุลาคม 2560 4 วัน FD/TZ 16,555 full
21 – 24 ตุลาคม 2560 4 วัน FD/TZ 16,555 full
16 – 19 พฤศจิกายน 2560 4 วัน FD/TZ 15,555 full
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน FD/TZ 16,555 call
14 – 17 ธันวาคม 2560 4 วัน FD/TZ 16,555 call
21 – 24 ธันวาคม 2560 4 วัน FD/TZ 16,555 call
28 – 31 ธันวาคม 2560 4 วัน FD/TZ 15,999 call
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน FD/TZ 17,555 call
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 4 วัน FD/TZ 17,555 call
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 4 วัน FD/TZ 17,555 call
01 – 04 มกราคม 2561 4 วัน FD/TZ 14,999 call

 

ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ SUPER SAVE เริ่ม 17,900
3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

 
 
ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ SUPER SAVE เริ่ม 17,900
3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
 
•เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Super Tree)
•สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
•ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด 
•ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
•พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI
 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
12-14 สิงหาคม 2560 3 วัน FD 17,900 call
21-23 ตุลาคม 2560 3 วัน FD 18,900 call
9-11 ธันวาคม 2560 3 วัน FD 18,900 call
30 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 3 วัน FD 19,900 call
31 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 3 วัน FD 19,900 call
 
 
 


Total 19 Record : 1 Page :  1