[Close]
   

 

ทัวร์เกาหลี HOT PROMOTION JEJU WINTER เริ่ม 9,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)

 
 
ทัวร์เกาหลี HOT PROMOTION JEJU WINTER เริ่ม 9,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)
 
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ฮัลโหล คิตตี้ เชจู
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้ม วัดซันบังซา
ปั่นจักรยาน Rail Bike พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 04 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 13,900 call
02 – 05 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 13,900 call
03 – 06 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,600 full
04 – 07 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,300 full
05 – 08 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,300 call
06 – 09 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,600 call
07 – 10 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 11,900 call
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 17,900 call
09 – 12 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 13,900 call
10 – 13 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 11,900 call
11 – 14 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,900 call
12 – 15 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,900 call
13 – 16 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,300 call
14 – 17 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 11,600 call
15 – 18 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 11,600 call
16 – 19 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 11,600 call
17 – 20 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,600 call
18 – 21 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 10,900 call
19 – 22 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 11,300 call
20 – 23 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 11,600 call
21 – 24 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 11,900 call
22 – 25 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 12,900 call
23 – 26 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 12,600 call
24 – 27 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 12,300 call
25 – 28 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 12,300 call
26 – 29 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 12,900 call
27 – 30 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 13,900 call
28 – 31 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE 16,900 call
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน ZE 18,900 call
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 4 วัน ZE 17,900 call
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 4 วัน ZE 15,900 call
01 – 04 มกราคม 2561 4 วัน ZE 12,600 call
02 – 05 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,300 call
03 – 06 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,300 call
04 – 07 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,300 call
05 – 08 มกราคม 2561 4 วัน ZE 12,300 call
06 – 09 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,900 call
07 – 10 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
08 – 11 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
09 – 12 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
10 – 13 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,900 call
11 – 14 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,900 call
12 – 15 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,900 call
13 – 16 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
14 – 17 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
15 – 18 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
16 – 19 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
17 – 20 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,600 call
18 – 21 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,900 call
19 – 22 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,900 call
20 – 23 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
21 – 24 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
22 – 25 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
23 – 26 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
24 – 27 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
25 – 28 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,600 call
26 – 29 มกราคม 2561 4 วัน ZE 11,600 call
27 – 30 มกราคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
28 – 31 มกราคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 4 วัน ZE 10,900 call
30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561 4 วัน ZE 10,900 call
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 4 วัน ZE 10,900 call
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,600 call
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,900 call
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,900 call
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,600 call
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,600 call
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,900 call
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 11,300 call
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 11,600 call
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,600 call
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,600 call
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,600 call
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,600 call
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 10,300 call
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE 9,900 call
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 4 วัน ZE 9,900 call
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 4 วัน ZE 9,900 call
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 4 วัน ZE 9,900 call

 

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECAL WINTER เริ่ม 10,900
4วัน 2คืนโดยสายการบิน JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY

 
 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECAL WINTER เริ่ม 10,900
4วัน 2คืนโดยสายการบิน JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  
 
ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลโล
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท เกาะนามิ  ลานสกี
พระราชวังถ็อกซูกุง หอคอยกรุงโซล ตลาดเมียงดง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 04 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 full
02 – 05 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,200 full
03 – 06 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 full
04 – 07 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 full
05 – 08 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 full
06 – 09 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 full
07 – 10 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 full
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 18,500 full
09 – 12 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 full
10 – 13 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 full
11 – 14 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 full
12 – 15 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 full
13 – 16 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 full
14 – 17 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 full
15 – 18 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,900 full
16 – 19 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
17 – 20 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 full
18 – 21 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,900 full
19 – 22 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
20 – 23 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 15,200 call
21 – 24 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 15,500 call
22 – 25 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 16,200 call
23 – 26 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 15,500 call
24 – 27 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 17,900 call
25 – 28 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
26 – 29 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 16,200 call
27 – 30 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 18,900 call
28 – 31 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C/TW 19,900 full
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 22,900 call
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 21,900 call
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 18,900 call
01 – 04 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
02 – 05 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 full
03 – 06 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
04 – 07 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 15,500 call
05 – 08 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 15,500 call
06 – 09 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
07 – 10 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
08 – 11 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
09 – 12 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 full
10 – 13 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,200 call
11 – 14 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
12 – 15 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 full
13 – 16 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,200 full
14 – 17 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
15 – 18 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
16 – 19 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
17 – 20 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,200 call
18 – 21 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
19 – 22 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
20 – 23 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
21 – 24 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 call
22 – 25 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
23 – 26 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
24 – 27 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
25 – 28 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 call
26 – 29 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
27 – 30 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
28 – 31 มกราคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 call
29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 call
30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,500 full
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 call
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 10,900 full
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 call
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 call
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 call
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 call
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 11,900 call
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 11,900 call
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 call
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 call
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,200 call
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 call
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,500 call
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 11,500 call
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 11,200 call
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
26 – 01 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,200 call

 

 
 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + JOY SPRING เริ่ม 10,300
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)

 
 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + JOY SPRIN เริ่ม 10,300
5วัน 3คืน โดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)
 
เกาะนามิ พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา วัดนัคซันซา
ล็อตเต้ โซล สกาย  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ หอคอยกรุงโซล
ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด ตลาดเมียงดง ย่านอินซาดง
โซลโล 7017 พระราชวังถ็อกซูกุง  พิเศษ ชมซากุระบาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 05 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
02 – 06 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
03 – 07 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,300 call
04 – 08 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
05 – 09 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
06 – 10 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,300 call
07 – 11 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
08 – 12 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
09 – 13 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
10 – 14 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,300 call
11 – 15 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
12 – 16 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
13 – 17 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
14 – 18 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
15 – 19 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
16 – 20 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
17 – 21 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
18 – 22 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
19 – 23 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
20 – 24 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
21 – 25 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,600 call
22 – 26 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,600 call
23 – 27 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,600 call
24 – 28 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
25 – 29 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
26 – 30 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
27 – 31 มีนาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,600 call
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,600 call
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,600 call
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
01 – 05 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
02 – 06 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
03 – 07 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
04 – 08 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 18,900 call
05 – 09 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 19,600 call
06 – 10 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
07 – 11 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
08 – 12 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,300 call
09 – 13 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
10 – 14 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
11 – 15 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 20,600 call
12 – 16 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 23,600 call
13 – 17 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 22,600 call
14 – 18 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 18,600 call
15 – 19 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,300 call
16 – 20 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
17 – 21 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,300 call
18 – 22 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,300 call
19 – 23 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,300 call
20 – 24 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,300 call
21 – 25 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
22 – 26 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
23 – 27 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
24 – 28 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
25 – 29 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
26 – 30 เมษายน 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 17,900 call
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,600 call
01 – 05 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,300 full
02 – 06 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,600 call
03 – 07 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,600 call
04 – 08 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,600 full
05 – 09 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,300 call
06 – 10 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
07 – 11 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
08 – 12 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,300 call
09 – 13 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,600 call
10 – 14 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,600 call
11 – 15 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,600 call
12 – 16 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,300 call
13 – 17 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,600 call
14 – 18 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,600 call
15 – 19 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
16 – 20 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,300 call
17 – 21 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,300 call
18 – 22 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 11,300 call
19 – 23 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
20 – 24 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,300 call
21 – 25 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,300 call
22 – 26 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,600 call
23 – 27 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
24 – 28 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
25 – 29 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,900 call
26 – 30 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,600 call
27 – 31 พฤษภาคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,600 call
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 10,600 call

 

 

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY SPRING เริ่ม 8,300
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)

 
 
ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY SPRING เริ่ม 8,300
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)  
 
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า
ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
วัดแฮดง ยงกุงซา เอเปค เฮ้าส์ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด
ปูซานทาวเวอร์  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 04 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 full
02 – 05 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
03 – 06 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,900 call
04 – 07 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,600 call
05 – 08 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,600 full
06 – 09 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,900 call
07 – 10 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
09 – 12 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
10 – 13 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,600 call
11 – 14 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
12 – 15 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
13 – 16 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
14 – 17 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 11,600 call
15 – 18 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
17 – 20 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,600 call
18 – 21 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
19 – 22 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
20 – 23 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,600 call
21 – 24 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
22 – 25 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 11,300 call
23 – 26 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 11,300 call
24 – 27 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
25 – 28 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 10,600 call
11 – 14 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 15,300 call
12 – 15 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 18,300 call
13 – 16 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 18,300 call
14 – 17 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 14,300 call
15 – 18 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
16 – 19 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
17 – 20 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,900 call
18 – 21 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,900 call
19 – 22 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,900 call
20 – 23 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,900 call
21 – 24 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,600 call
22 – 25 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,600 call
23 – 26 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,600 call
24 – 27 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,600 call
25 – 28 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 9,900 call
26 – 29 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
27 – 30 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 10,600 call
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 4 วัน ZE/7C 11,300 call
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 4 วัน ZE/7C 10,600 call
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 4 วัน ZE/7C 9,900 call
01 – 04 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,600 call
02 – 05 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,300 call
03 – 06 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,300 call
04 – 07 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,300 call
05 – 08 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,900 call
06 – 09 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
07 – 10 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
08 – 11 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
09 – 12 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,900 full
10 – 13 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,300 call
11 – 14 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 9,300 call
12 – 15 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,900 call
13 – 16 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
14 – 17 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
15 – 18 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
16 – 19 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,900 call
17 – 20 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,900 call
18 – 21 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,900 call
19 – 22 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
20 – 23 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,300 call
21 – 24 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,300 call
22 – 25 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,300 call
23 – 26 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,300 call
24 – 27 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
25 – 28 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,600 call
26 – 29 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,300 call
27 – 30 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,300 call
28 – 31 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C 8,300 call

 

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN เริ่ม 11,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)

 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN เริ่ม 11,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)
 
หมู่บ้านฝรั่งเศส เกาะนามิ โซลโล 7017
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท 
ล๊อตเต้ โซล สกาย  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
พระราชวังถ็อกซูกุง หอคอยกรุงโซล 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
22 – 25 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 full
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 full
24 – 27 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 full
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,200 full
26 – 29 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 full
27 – 30 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 11,900 full
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 full
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,200 full
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 full

 

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY AUTUMN เริ่ม 10,200
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)

 
 
ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY AUTUMN เริ่ม 10,200
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)
 
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า ตลาดปลาจุนกัง
สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน วัดแฮดง ยงกุงซา เอเปค เฮ้าส์
จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  ปูซานทาวเวอร์  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
22 – 25 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 13,200 full
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 12,500 full
24 – 27 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 13,500 full
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 10,200 full
26 – 29 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 full
27 – 30 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 full
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 full
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C 13,200 full
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C 10,500 full

 

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS JOY AUTUMN IN SEORAK เริ่ม 13,200
5วัน 3คืนโดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)

 
 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS JOY AUTUMN IN SEORAK เริ่ม 13,200
5วัน 3คืนโดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)
 
เกาะนามิ วัดนัคซันซา พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ 
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา
ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลโล 7017  
ร้านน้ำมันสน ศูนย์เครื่องสำอางค์ ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด
หอคอยกรุงโซล ตลาดเมียงดง พระราชวังถ็อกซูกุง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
22 - 26 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 full
23 - 27 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 full
24 - 28 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 full
25 - 29 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 13,200 full
26 - 30 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 full
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 full
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2560 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 full
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,200 full
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 full

 

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECIAL SPRING เริ่ม 8,600
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)

 
 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECIAL SPRING เริ่ม 8,600
4วัน 2คืน โดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)
 
หมู่บ้านฝรั่งเศส เกาะนามิ โซลโล 7017
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท ตลาดเมียงดง
ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
พระราชวังถ็อกซูกุง หอคอยกรุงโซล ชมซากุระบาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 04 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
02 – 05 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
03 – 06 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
04 – 07 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
05 – 08 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
06 – 09 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
07 – 10 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
09 – 12 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
10 – 13 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
11 – 14 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
12 – 15 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
13 – 16 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
14 – 17 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
15 – 18 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
17 – 20 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
18 – 21 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
19 – 22 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
20 – 23 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
21 – 24 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
22 – 25 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,600 call
23 – 26 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,600 call
24 – 27 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
25 – 28 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
26 – 29 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
27 – 30 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
28 – 31 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,600 call
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,600 call
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
01 – 04 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
02 – 05 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
03 – 06 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
04 – 07 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,600 call
05 – 08 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 19,600 call
06 – 09 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
07 – 10 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
08 – 11 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
09 – 12 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
10 – 13 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
11 – 14 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 17,600 call
12 – 15 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 21,600 call
13 – 16 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 21,600 call
14 – 17 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 17,600 call
15 – 18 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,300 call
16 – 19 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
17 – 20 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
18 – 21 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
19 – 22 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
20 – 23 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
21 – 24 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
22 – 25 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
23 – 26 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
24 – 27 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 call
25 – 28 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
26 – 29 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,600 call
27 – 30 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 14,600 call
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 4 วัน ZE/7C/TW 13,300 call
01 – 04 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,900 call
02 – 05 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,600 call
03 – 06 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,600 full
04 – 07 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,600 call
05 – 08 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,300 call
06 – 09 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 call
07 – 10 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 call
08 – 11 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 call
09 – 12 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,300 call
10 – 13 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,600 full
11 – 14 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,600 call
12 – 15 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,300 call
13 – 16 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 call
14 – 17 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 call
15 – 18 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 call
16 – 19 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,300 call
17 – 20 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,300 call
18 – 21 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 9,300 call
19 – 22 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 call
20 – 23 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,600 call
21 – 24 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,600 call
22 – 25 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,600 call
23 – 26 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,600 call
24 – 27 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 call
25 – 28 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,900 full
26 – 29 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,600 full
27 – 30 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,600 call
28 – 31 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE/7C/TW 8,600 call

 

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + JOY WINTER เริ่ม 13,500
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)

 
 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + JOY WINTER เริ่ม 13,500
5วัน 3คืนโดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)
 
เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา
พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ ลานสกี ล็อตเต้
โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
โซลโล 7017 หอคอยกรุงโซล พระราชวังถ็อกซูกุง
ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด ตลาดเมียงดง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 05 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 18,500 call
02 – 06 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 full
03 – 07 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
04 – 08 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
05 – 09 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
06 – 10 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
07 – 11 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 19,500 call
08 – 12 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 18,200 call
09 – 13 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 17,200 call
10 – 14 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
11 – 15 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,500 call
12 – 16 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
13 – 17 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,200 call
14 – 18 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
15 – 19 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 17,900 call
16 – 20 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 17,900 call
17 – 21 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,200 call
18 – 22 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,200 call
19 – 23 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,500 call
20 – 24 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
21 – 25 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 17,500 call
22 – 26 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 18,500 call
23 – 27 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 18,900 call
24 – 28 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 19,900 call
25 – 29 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 19,200 call
26 – 30 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 20,900 call
27 – 31 ธันวาคม 2560 5 วัน ZE/7C/TW 21,900 call
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 22,900 call
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 23,900 call
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 23,900 full
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 21,900 call
01 – 05 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 18,900 call
02 – 06 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
03 – 07 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,200 call
04 – 08 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
05 – 09 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
06 – 10 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,200 call
07 – 11 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
08 – 12 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,500 call
09 – 13 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
10 – 14 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,200 call
11 – 15 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 call
12 – 16 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 full
13 – 17 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,200 call
14 – 18 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
15 – 19 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
16 – 20 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
17 – 21 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,900 call
18 – 22 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 17,200 call
19 – 23 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 16,200 call
20 – 24 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 full
21 – 25 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 call
22 – 26 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
23 – 27 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 call
24 – 28 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
25 – 29 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
26 – 30 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 call
27 – 31 มกราคม 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,900 call
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 call
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 call
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 full
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 call
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 full
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 call
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 call
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 call
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 call
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 call
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 call

 

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS JOY WINTER เริ่ม 10,300
4วัน 2คืนโดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)

 
 
ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS JOY WINTER เริ่ม 10,300
4วัน 2คืนโดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)
 
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือรบหุ้มเกาะ หรือ เรื่อเต่า 
ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
วัดแฮดง ยงกุงซา  เอเปค เฮ้าส์  จุดชมวิว
หมู่เกาะออยุคโด ปูซานทาวเวอร์  ดาวทาวน์
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ดิวตี้ฟรี
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 - 04 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,500 full
02 - 05 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,200 full
03 - 06 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 13,900 full
04 - 07 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 13,200 full
05 - 08 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 call
06 - 09 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 13,200 full
07 - 10 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,500 full
08 - 11 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 18,500 full
09 - 12 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,500 full
10 - 13 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 13,200 full
11 - 14 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 full
12 - 15 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 full
13 - 16 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 13,500 call
14 - 17 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,500 call
15 - 18 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,900 call
16 - 19 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,900 call
17 - 20 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 13,900 full
18 - 21 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 13,900 call
19 - 22 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 13,200 call
20 - 23 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 15,900 call
21 - 24 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,900 call
22 - 25 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 15,900 call
23 - 26 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 15,900 call
24 - 27 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 14,500 call
25 - 28 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 15,500 call
26 - 29 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 15,500 full
27 - 30 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 18,900 call
28 - 31 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 19,900 call
29 - 01 ธันวาคม 2560 4 วัน ZE/7C 22,900 call
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 4 วัน ZE/7C 21,900 call
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 4 วัน ZE/7C 18,900 full
01 - 04 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 16,900 call
02 - 05 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,200 call
03 - 06 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,500 call
04 - 07 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,900 call
05 - 08 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,900 call
06 - 09 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 12,500 call
07 - 10 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 11,900 call
08 - 11 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 11,900 call
09 - 12 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
10 - 13 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 12,200 call
11 - 14 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,500 call
12 - 15 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,500 call
13 - 16 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 12,200 call
14 - 17 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
15 - 18 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
16 - 19 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
17 - 20 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,200 call
18 - 21 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 12,500 call
19 - 22 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,500 call
20 - 23 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,200 call
21 - 24 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
22 - 25 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
23 - 26 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
24 - 27 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 11,900 call
25 - 28 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 12,900 call
26 - 29 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,900 call
27 - 30 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 12,500 call
28 - 31 มกราคม  2561 4 วัน ZE/7C 13,200 full
29 ม.ค. - 01 ก.พ. 2561 4 วัน ZE/7C 13,200 call
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 2561 4 วัน ZE/7C 12,200 call
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561 4 วัน ZE/7C 11,200 call
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 13,500 call
02 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 12,500 call
03 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 12,200 call
04 - 07 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 12,900 call
05 - 08 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 12,900 call
06 - 09 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 12,900 call
07 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 13,200 call
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 11,500 call
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 11,500 call
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 13,200 call
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
12 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 12,200 call
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 14,500 call
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 14,500 call
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 11,200 call
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,900 call
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 12,500 call
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
26 - 01 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2561 4 วัน ZE/7C 10,300 call
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 4 วัน ZE/7C 12,300 call

 

ทัวร์เกาหลี HOT PROMOTION JEJU SPRING เริ่ม 7,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)

 
 
ทัวร์เกาหลี HOT PROMOTION JEJU SPRING เริ่ม 7,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)
 
ฮัลโหลคิตตี้เชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน
วัดซันบังซา ภูเขาซองอัค  ปั่นจักรยาน Rail Bike
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ
ชายหาดวอลจองรี  ยงดูอัมร็อค ดาวทาวน์เมืองเชจู
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 04 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
02 – 05 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
03 – 06 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,600 call
04 – 07 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,300 call
05 – 08 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,300 call
06 – 09 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,600 call
07 – 10 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
09 – 12 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
10 – 13 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
11 – 14 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
12 – 15 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
13 – 16 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
14 – 17 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
15 – 18 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
17 – 20 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
18 – 21 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
19 – 22 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 9,900 call
20 – 23 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
21 – 24 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
22 – 25 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,900 call
23 – 26 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,900 call
24 – 27 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
25 – 28 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
26 – 29 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
27 – 30 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,300 call
28 – 31 มีนาคม 2561 4 วัน ZE 10,600 call
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 4 วัน ZE 10,900 call
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 4 วัน ZE 10,900 call
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 4 วัน ZE 10,600 call
01 – 04 เมษายน 2561 4 วัน ZE 10,300 call
02 – 05 เมษายน 2561 4 วัน ZE 10,300 call
03 – 06 เมษายน 2561 4 วัน ZE 10,300 call
04 – 07 เมษายน 2561 4 วัน ZE 10,900 call
05 – 08 เมษายน 2561 4 วัน ZE 15,900 call
06 – 09 เมษายน 2561 4 วัน ZE 10,600 call
07 – 10 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,900 call
08 – 11 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,600 call
09 – 12 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,900 call
10 – 13 เมษายน 2561 4 วัน ZE 10,600 call
11 – 14 เมษายน 2561 4 วัน ZE 13,900 call
12 – 15 เมษายน 2561 4 วัน ZE 17,900 call
13 – 16 เมษายน 2561 4 วัน ZE 17,900 call
14 – 17 เมษายน 2561 4 วัน ZE 13,900 call
15 – 18 เมษายน 2561 4 วัน ZE 10,600 call
16 – 19 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,900 call
17 – 20 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,600 call
18 – 21 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,600 call
19 – 22 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,600 call
20 – 23 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,600 call
21 – 24 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,300 call
22 – 25 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,300 call
23 – 26 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,300 call
24 – 27 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,300 call
25 – 28 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,600 call
26 – 29 เมษายน 2561 4 วัน ZE 9,900 call
27 – 30 เมษายน 2561 4 วัน ZE 10,300 call
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 4 วัน ZE 10,900 call
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 4 วัน ZE 10,300 call
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 4 วัน ZE 9,600 call
01 – 04 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 9,300 call
02 – 05 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,900 call
03 – 06 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,900 call
04 – 07 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,900 call
05 – 08 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,600 call
06 – 09 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
07 – 10 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
08 – 11 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
09 – 12 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,600 call
10 – 13 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,900 call
11 – 14 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,900 call
12 – 15 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,600 call
13 – 16 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
14 – 17 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
15 – 18 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
16 – 19 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,600 call
17 – 20 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,600 call
18 – 21 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,600 call
19 – 22 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
20 – 23 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 7,900 call
21 – 24 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 7,900 call
22 – 25 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 7,900 call
23 – 26 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 7,900 call
24 – 27 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
25 – 28 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 8,300 call
26 – 29 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 7,900 call
27 – 30 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 7,900 call
28 – 31 พฤษภาคม 2561 4 วัน ZE 7,900 call

 

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM เริ่ม 11,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)

 
 
ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM เริ่ม 11,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)  
 
ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ สะพานเดินทะเล
นั้งกระเช้าลอยฟ้า โบสถ์ Jukseong วัดแฮดง ยงกุงซา
เอเปค เฮ้าส์ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด ปูซานทาวเวอร์
ดาวทาวน์ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
26 – 29 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 12,600 call
27 – 30 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 12,600 call
28 – 31 มีนาคม 2561 4 วัน ZE/7C 12,900 call
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 256 4 วัน ZE/7C 14,300 call
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 4 วัน ZE/7C 16,300 full
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 4 วัน ZE/7C 13,900 call
01 – 04 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 13,600 call
02 – 05 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 15,600 full
03 – 06 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 13,600 call
04 – 07 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 14,300 call
05 – 08 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 14,600 call
06 – 09 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 12,900 full
07 – 10 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 14,300 call
08 – 11 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 11,900 call
09 – 12 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 12,300 call
10 – 13 เมษายน 2561 4 วัน ZE/7C 12,900 call
 
 

 

ทัวร์เกาหลี MONTH OF LOVE IN KOREA เริ่ม 17,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

 
 
ทัวร์เกาหลี MONTH OF LOVE IN KOREA เริ่ม 17,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) 
 
พาท่านเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
ช็อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง ตลาดฮงแด+ตลาดเมียงดง+อินซาดง
ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ จากไร่
ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก )
คล้องกุญแจ คู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower
พิเศษ... !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดจัดจ้าน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
 02 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
 03 – 07 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 18,900 call
 04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 17,900 call
 05 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 17,900 call
 06 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 18,900 call
 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
 08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
 09 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 18,900 call
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 17,900 call
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 17,900 call
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 18,900 call
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 18,900 call
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 17,900 call
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 17,900 call
 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 18,900 call
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 18,900 call
 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 19,900 call
 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน LJ 18,900 call
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 5 วัน LJ 17,900 call
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 5 วัน LJ 17,900 call
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 5 วัน LJ 18,900 call
 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 5 วัน LJ
19,900
call

 

 

ทัวร์เกาหลี HILIGHT SKI IN KOREA เริ่ม 18,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

 
 
ทัวร์เกาหลี HILIGHT SKI IN KOREA เริ่ม 18,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
 
ช็อปปิ้งจุใจ กับ 2 ตลาดดัง ตลาดฮงแด + ตลาดเมียงดง
ชม และ ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ จากไร่
ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ไวท์ เติมไม่อั้น
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 5 วัน LJ 19,900 full
01 – 05 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 22,900 call
02 – 06 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 21,900 call
03 – 07 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 full
04 – 08 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 18,900 full
05 – 09 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 full
06 – 10 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 21,900 call
07 – 11 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 22,900 call
08 – 12 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 22,900 call
09 – 13 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 21,900 call
10 – 14 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 19,900 full
11 – 15 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 18,900 call
12 – 16 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 19,900 call
13 – 17 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 call
14 – 18 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 call
15 – 19 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 call
16 – 20 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 19,900 call
17 – 21 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 19,900 call
18 – 22 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 19,900 call
19 – 23 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 19,900 call
20 – 24 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 call
21 – 25 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 full
22 – 26 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 22,900 full
23 – 27 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 23,900 full
24 – 28 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 24,900 call
25 – 29 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 25,900 full
26 – 30 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 26,900 call
27 – 31 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 27,900 call
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 5 วัน LJ 28,900 call
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 5 วัน LJ 29,900 call
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 5 วัน LJ 28,900 call
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 5 วัน LJ 26,900 full

 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING & SKI RESORT เริ่ม 19,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

 
 
ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING & SKI RESORT เริ่ม 19,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
 
ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว (รวมอุปกรณ์)
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ สดๆ จากไร่
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ไวท์ เติมไม่อั้น
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 05 มกราคม 2561 5 วัน LJ 23,900 call
02 – 06 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 full
03 – 07 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 full
04 – 08 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 call
05 – 09 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 call
06 – 10 มกราคม 2561 5 วัน LJ 19,900 call
07 – 11 มกราคม 2561 5 วัน LJ 19,900 call
08 – 12 มกราคม 2561 5 วัน LJ 19,900 call
09 – 13 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 call
10 – 14 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
11 – 15 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
12 – 16 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
13 – 17 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 call
14 – 18 มกราคม 2561 5 วัน LJ 19,900 call
15 – 19 มกราคม 2561 5 วัน LJ 19,900 call
16 – 20 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 call
17 – 21 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
18 – 22 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
19 – 23 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
20 – 24 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 call
21 – 25 มกราคม 2561 5 วัน LJ 19,900 call
22 – 26 มกราคม 2561 5 วัน LJ 19,900 call
23 – 27 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 call
24 – 28 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
25 – 29 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
26 – 30 มกราคม 2561 5 วัน LJ 21,900 call
27 – 31 มกราคม 2561 5 วัน LJ 20,900 call
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 5 วัน LJ 19,900 call
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561 5 วัน LJ 19,900 call
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 5 วัน LJ 20,900 call
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 5 วัน LJ 21,900 call

 

ทัวร์เกาหลี TRENDY WINTER เริ่ม 17,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

 
 
ทัวร์เกาหลี TRENDY WINTER เริ่ม 17,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
 
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สนุกสนานกับการเล่นสกี
ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ 
ทำกิมจิพร้อมสวม  ชุดประจำชาติเกาหลี  สวนสนุก LOTTE WORLD
เก็บสตอเบอร์รี่ โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง 
ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60 5 วัน LJ 17,900 full
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 60 5 วัน LJ 17,900 full
01 – 05 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
02 – 06 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 19,900 full
03 – 07 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
04 – 08 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
05 – 09 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
06 – 10 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 call
07 – 11 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 call
08 – 12 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
09 – 13 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
10 – 14 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
11 – 15 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
12 – 16 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
13 – 17 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
14 – 18 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
15 – 19 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
16 – 20 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
17 – 21 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
18 – 22 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
19 – 23 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 17,900 full
20 – 24 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
21 – 25 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 18,900 full
22 – 26 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 23,900 full
23 – 27 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 23,900 full
24 – 28 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 23,900 full
25 – 29 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 19,900 full
26 – 30 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 20,900 call
27 – 31 ธันวาคม 60 5 วัน LJ 22,900 full
28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 5 วัน LJ 25,900 full
29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 5 วัน LJ 25,900 full
30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 5 วัน LJ 25,900 full
31 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61 5 วัน LJ 23,900 full

 

 

ทัวร์เกาหลี TRENDY AUTUMN เริ่ม 16,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

 
 
ทัวร์เกาหลี TRENDY AUTUMN เริ่ม 16,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
 
ชมโชว์ FANTA STICK สุดอลังการ
ซึ่งเป็นสุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงและเครื่องสายเข้าด้วยกัน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน TEDDY BEAR
เกาะนามิ วัดชินอึนซา  เรียนการทำกิมจิพร้อมสวมชุดประจำชาติเกาหลี
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์  พระราชวังชางด็อกกุง 
ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
16 – 20 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 17,900 full
17 – 21 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 17,900 full
18 – 22 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 16,900 full
19 – 23 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 16,900 full
20 – 24 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 16,900 full
21 – 25 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 16,900 full
22 – 26 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 17,900 full
23 – 27 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 17,900 full
24 – 28 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 17,900 full
25 – 29 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 16,900 full
26 – 30 พฤศจิกายน 60 5 วัน LJ 16,900 full

 

ทัวร์เกาหลี EASY LIKE AUTUMN IN KOREA เริ่ม 13,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

 
 
ทัวร์เกาหลี EASY LIKE AUTUMN IN KOREA เริ่ม 13,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
 
พาจูเอาท์เลท outlet mall ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก หมู่บ้านที่จำลองอาคารบ้านเรือนเก่าในยุคโชซอน
สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ เป็นสะพานสายรุ้งที่ลงกินเนสส์บุ๊คว่ายาวที่สุดในโลก
ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก
ลอตเต้ อควาเรียม เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล
สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิด
คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ช๊อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด
ชม โรงงานสาหร่ายให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ
ให้ท่านลอง ทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
พิเศษ !!!!!  พัก กรุงโซล 3 คืน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
15 – 19 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 14,900 full
18 – 22 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 14,900 full
20 – 24 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 13,900 full
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 14,900 full
23 – 27 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 14,900 full
24 – 28 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 14,900 full
26 – 30 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 14,900 full
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 5 วัน LJ 14,900 full
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 5 วัน LJ 14,900 full

 

ทัวร์เกาหลี EASY LOVE AUTUMN IN KOREA เริ่ม 15,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

 
 
ทัวร์เกาหลี EASY LOVE AUTUMN IN KOREA เริ่ม 15,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
 
โรแมนติกสุดๆที่ เกาะนามิ
ชมพระอาทิตย์ตกดิน วัดนักซานซา
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับยืนเด่นเป็นสง่า
สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จำกัด
พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด
คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ช๊อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด
สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ
พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
เต็มอิ่ม เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น
พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
16 – 20 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 15,900 full
20 – 24 พฤศจิกายน 2560 5 วัน LJ 15,900 full

 

 

ทัวร์เกาหลี EASY LOVE SNOW IN KOREA เริ่ม 20,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)

 
ทัวร์เกาหลี EASY LOVE SNOW IN KOREA เริ่ม 20,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
 
โรแมนติกสุดๆที่ เกาะนามิ
สัมผัสความสนุกสุดมันส์ ณ สกีรีสอร์ท ที่ติดอันดับ 1ใน 3 ของเกาหลี
ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก
ลอตเต้ อควาเรียม เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิด
สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล
คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ช๊อปปิ้งตลาดดัง เมียงดง, ตลาดฮงแด
สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล Seoullo 7017
เต็มอิ่ม เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น
พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
02 – 06 ธันวาคม 2560  วันพ่อ 5 วัน LJ 23,900 call
06 – 10 ธันวาคม 2560  วันรัฐธรรมนูญ 5 วัน LJ 23,900 call
10 – 14 ธันวาคม 2560  วันรัฐธรรมนูญ 5 วัน LJ 21,900 call
13 – 17 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 call
14 – 18 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 call
18 – 22 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 20,900 call
22 – 26 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 23,900 call
23 – 27 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 23,900 call
26 – 30 ธันวาคม 2560 5 วัน LJ 23,900 call
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561  วันปีใหม่ 5 วัน LJ 28,900 call
01 - 05 มกราคม 2561  วันปีใหม่ 5 วัน LJ 27,900 call

 


Total 46 Record : 3 Page :  1  2  3 Next >>