[Close]
   

 

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN เริ่ม 11,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)

 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN เริ่ม 11,900
4วัน 2คืน โดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)
 
หมู่บ้านฝรั่งเศส เกาะนามิ โซลโล 7017
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท 
ล๊อตเต้ โซล สกาย  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
พระราชวังถ็อกซูกุง หอคอยกรุงโซล 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
22 – 25 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,200 full
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 full
24 – 27 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 full
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,200 full
26 – 29 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 full
27 – 30 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C/TW 11,900 full
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,900 full
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C/TW 12,200 full
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C/TW 13,500 full

 

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY AUTUMN เริ่ม 10,200
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)

 
 
ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY AUTUMN เริ่ม 10,200
4วัน 2คืน โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)
 
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า ตลาดปลาจุนกัง
สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน วัดแฮดง ยงกุงซา เอเปค เฮ้าส์
จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  ปูซานทาวเวอร์  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
22 – 25 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 13,200 full
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 12,500 full
24 – 27 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 13,500 full
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 10,200 full
26 – 29 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 full
27 – 30 พฤศจิกายน 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 full
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C 12,900 full
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C 13,200 full
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 4 วัน ZE/7C 10,500 full

 

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS JOY AUTUMN IN SEORAK เริ่ม 13,200
5วัน 3คืนโดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)

 
 
ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS JOY AUTUMN IN SEORAK เริ่ม 13,200
5วัน 3คืนโดยสายการบิน  EASTAR JET (ZE)/JEJU AIR (7C)/T’WAY (TW)
 
เกาะนามิ วัดนัคซันซา พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ 
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา
ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลโล 7017  
ร้านน้ำมันสน ศูนย์เครื่องสำอางค์ ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด
หอคอยกรุงโซล ตลาดเมียงดง พระราชวังถ็อกซูกุง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
22 - 26 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 14,200 full
23 - 27 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 full
24 - 28 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 14,500 full
25 - 29 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 13,200 full
26 - 30 พฤศจิกายน 2560 5 วัน ZE/7C/TW 14,900 full
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 full
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2560 5 วัน ZE/7C/TW 13,900 full
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,200 full
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2560 5 วัน ZE/7C/TW 15,500 full

 


Total 3 Record : 1 Page :  1