[Close]
   

 

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป เริ่ม 16,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป เริ่ม 16,900 
5วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
04 – 08 มกราคม 2561 5 วัน SL 16,900 call
05 – 09 มกราคม 2561 5 วัน SL 16,900 call
12 – 16 มกราคม 2561 5 วัน SL 16,900 call
17 – 21 มกราคม 2561 5 วัน SL 17,900 call
18 – 22 มกราคม 2561 5 วัน SL 17,900 call
24 – 28 มกราคม 2561 5 วัน SL 18,900 call
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 17,900 call
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 16,900 call
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 17,900 call
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 20,900 call
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน SL 19,900 call
02 – 06 มีนาคม 2561 5 วัน SL 17,900 call
07 – 11มีนาคม 2561 5 วัน SL 17,900 call
14 – 18 มีนาคม 2561 5 วัน SL 19,900 call
15 – 19 มีนาคม 2561 5 วัน SL 17,900 call

 

 

ทัวร์ไต้หวัน …PRO พี่เสือ จัดใหญ่ เริ่ม 11,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน …PRO พี่เสือ จัดใหญ่ เริ่ม 11,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)
 
ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
ตลาดซือหลินไนท์มารเก็ต
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
13 – 16 มกราคม 2561 4 วัน IT 11,888 call
25 – 28 มกราคม 2561 4 วัน IT 12,888 full
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน IT 12,888 full
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน IT 12,888 full
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน IT 13,888 call
02 – 05 มีนาคม 2561 4 วัน IT 13,888 call
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน IT 13,888 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน IT 13,888 full

 

 

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย เริ่ม 22,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย เริ่ม 22,900
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
 
ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
19 – 23 มกราคม 2561 5 วัน BR 23,900 call
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 5 วัน BR 24,900 call
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน BR 22,900 call
02 – 06 มีนาคม 2561 5 วัน BR 23,900 call
25 – 29 เมษายน 2561 5 วัน BR 23,900 call
16 – 20 พฤษภาคม 2561 5 วัน BR 23,900 call
01 – 05 มิถุนายน 2561 5 วัน BR 23,900 call

 

ทัวร์ไต้หวัน EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN เริ่ม 16,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN เริ่ม 16,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชมซากุระ ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ตลาดซีเหมินติง
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
24 – 28 มกราคม 2561 5 วัน XW 17,999 call
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 5 วัน XW 17,999 call
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน XW 16,999 call
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 วันตรุษจีน 5 วัน XW 20,999 call
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 วันมาฆบูชา 5 วัน XW 17,999 call
02 – 06 มีนาคม 2561 5 วัน XW 16,999 call
06 – 10 มีนาคม 2561 5 วัน XW 16,999 call
14 – 18 มีนาคม 2561  5 วัน XW 16,999 call

 

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 2018 เริ่ม 29,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 2018 เริ่ม 29,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
 
เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง หนานโถว
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู อุทยานเย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน  ไทเป 101 ซีเหมิงติง
เคาท์ดาวน์ชมพลุบริเวณรอบนอกตึกไทเป 101
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 4 วัน CI 29,900 call

 

ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN เริ่ม 25,777
5วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN เริ่ม 25,777
5วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
CINGJING SKYWALK ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
03 – 07 มกราคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
06 – 10 มกราคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
10 – 14 มกราคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
13 – 17 มกราคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
17 – 21 มกราคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
20 – 24 มกราคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
24 – 28 มกราคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
27 – 31 มกราคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน TG 25,777 call
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน TG 25,777 call
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 5 วัน TG 26,777 call
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 5 วัน TG 26,777 call
08 – 12 มีนาคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
10 – 14 มีนาคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
11 – 15 มีนาคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
17 – 21 มีนาคม 2561 5 วัน TG 25,777 call
24 – 28 มีนาคม 2561 5 วัน TG 25,777 call

 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN เริ่ม 20,777
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN เริ่ม 20,777
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
20 – 24 มกราคม 2561 5 วัน BR 20,777 full
25 – 29 มกราคม 2561 5 วัน BR 21,777 call
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน BR 23,777 call
13 – 17 มีนาคม 2561 5 วัน BR 20,777 call
21 – 25 มีนาคม 2561 5 วัน BR 21,777 full
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 5 วัน BR 21,777 full

 

 

ทัวร์ไต้หวัน EASY PREMIUM IN TAIWAN เริ่ม 30,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน EASY PREMIUM IN TAIWAN เริ่ม 30,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
 
ถ่ายรูปกิ๊บเก๋ที่หมู่บ้านสายรุ้ง, อุทยานเย่หลิ่ว
ศึกษาประวัติศาสตร์ที่กู้กง, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ปล่อยโคมลอยซื่อเฟิน
ไหว้พระขอพร วัดหลงซาน
ช้อปปิ้ง 4 ตลาดดัง ฟ่งเจี๋ย, ซือหลิน, จิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ในโรงแรม + ทำ D.I.Y พายสัปปะรด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 วันปีใหม่ 5 วัน CI 30,999 call

 

 

ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN เริ่ม 15,999
6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN เริ่ม 15,999
6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับฝูงแกะที่แสนจะน่ารัก
สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติคสไตล์สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน
ให้ท่านย้อนยุคชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
ช้อปปิ้ง 4 ตลาดดัง ฟ่งเจี๋ย, ซือหลิน, จิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง
ทำ DIY โมจิขนมชื่อดังของไต้หวัน  
ทานอาหารร้านBANANA ย้อนยุคแบบเพลินวาน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
17 – 22 พฤศจิกายน 2560 6 วัน XW 15,999 call
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 6 วัน XW 15,999 call
25 – 30 ธันวาคม 2560 6 วัน XW 22,999 call

 

 

ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN NO.2 เริ่ม 20,999
6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN NO.2 เริ่ม 20,999
6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง 
อาลีซานป่าสนพันปี ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ตลาดซีเหมินติง 
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมลอยผิงซี
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
07 – 12 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ 6 วัน XW 21,999 call
21 – 25 ธันวาคม 2560 6 วัน XW 20,999 call

 

ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN เริ่ม 17,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN เริ่ม 17,999
5วัน 3คืนโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
14 – 18 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 17,999 full
22 – 26 ธันวาคม 2560 วันคริสต์มาส 5 วัน XW 20,999 call
27 – 31 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 20,999 call
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 วันปีใหม่ 5 วัน XW 21,999 full
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 วันปีใหม่ 5 วัน XW 19,999 call

 

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 2018 เริ่ม 34,900
5วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 2018 เริ่ม 34,900
5วัน 4คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
 
ร่วมเคาท์ดาวน์ E-DA WORLD ฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
ชมพลุที่ถูกจุดขึ้นอย่างงดงามตระการตา
ชมหินรูปเศียรราชินีอลิซาเบธแห่ง อุทยานเย่หลิ่ว
ชมหมู่บ้านโคมแดง ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ล่องเรือชมความงาม ณ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูที่ วัดเหวิ่นหวู่
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ชมความงาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ
ชมเจดีย์ทั้ง 8 วัดฝอกวงซาน เจดีย์ในทะเลสาบดอกบัว เจดีย์เสือมังกร
รับลมชมทิวทัศน์ อ่าวซีจื่อวาน
เช็คอินถ่ายรูปสุดแนว ศูนย์ศิลปะ THE PIER 2 ART CENTER
โดมแห่งแสง FORMOSA BOULEVARD
ช้อปปิ้ง E-DA OUTLET และสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 5 วัน TG 34,900 call
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 5 วัน TG 34,900 call

 

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL เริ่ม 13,988
5วัน 3คืนโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL  เริ่ม 13,988
5วัน 3คืนโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101  
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี  
เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว   พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน  
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
02 – 06 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,988 call
05 – 09 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 13,988 full
09 – 13 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 14,988 full
12 – 16 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 14,988 call
16 – 20 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 14,988 call
19 – 23 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 13,988 full
23 – 27 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,988 full
26 – 30 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 13,988 full
30 พ.ย. – 04 ธ.ค 2560 5 วัน XW 17,988 full
04 – 08 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 16,988 call
07 – 11 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 17,988 full
13 – 17 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 15,988 call
17 – 21 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 15,988 full
21 – 25 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 16,988 call
27 – 31 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 19,988 call
31 ธ.ค. – 04 ม.ค 2561 5 วัน XW 18,988 call
10 – 14 มกราคม 2561 5 วัน XW 16,988 call
14 – 18 มกราคม 2561 5 วัน XW 15,988 call
18 – 22 มกราคม 2561 5 วัน XW 16,988 call
24 – 28 มกราคม 2561 5 วัน XW 16,988 call
28 ม.ค. – 01 ก.พ 2561 5 วัน XW 15,988 call

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI ALISHAN เริ่ม 16,888
6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI ALISHAN เริ่ม 16,888
6วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
 
ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง 
ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง 
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน XW 19,888 call
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน XW 17,888 call
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน XW 21,888 call
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน XW 19,888 call
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน XW 17,888 call
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 6 วัน XW 19,888 call
25 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 6 วัน XW 16,888 call
01 – 06 มีนาคม 2561 6 วัน XW 18,888 call
04 – 09 มีนาคม 2561 6 วัน XW 17,888 call
07 – 12 มีนาคม 2561 6 วัน XW 19,888 call
08 – 13 มีนาคม 2561 6 วัน XW 19,888 call
11 – 16 มีนาคม 2561 6 วัน XW 16,888 call
15 – 20 มีนาคม 2561 6 วัน XW 18,888 call
18 – 23 มีนาคม 2561  6 วัน XW 17,888 call

 

 

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง เริ่ม 17,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง เริ่ม 17,999
5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
 
วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนจ้าง วัดเหวินหวู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  DUTY FREE ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
05 – 09 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 17,999 full
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560 5 วัน XW 17,999 full
03 – 07 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 19,999 call
24 – 28 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 19,999 call
27 – 31 ธันวาคม 2560 5 วัน XW 22,999 full
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 5 วัน XW 26,999 full
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 (วันขึ้นปีใหม่) 5 วัน XW 26,999 call
22 – 26 มกราคม 2561 5 วัน XW 18,999 full
11 – 15 มีนาคม 2561 5 วัน XW 18,999 call
18 – 22 มีนาคม 2561 5 วัน XW 18,999 call
19 – 23 มีนาคม 2561 5 วัน XW 18,999 call

 

 

ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN เริ่ม 22,777
7วัน 5คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN เริ่ม 22,777
7วัน 5คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
 
เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม!!..เที่ยวครบสามอุทยานไต้หวัน
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
03 – 09 พฤศจิกายน 2560 7 วัน XW 22,777 full
17 – 23 พฤศจิกายน 2560 7 วัน XW 22,777 full
24 – 30 พฤศจิกายน 2560 7 วัน XW 22,777 full
01 – 07 ธันวาคม 2560 7 วัน XW 25,777 call
08 – 14 ธันวาคม 2560 7 วัน XW 25,777 call
22 – 28 ธันวาคม 2560 7 วัน XW 24,777 call
26 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561 7 วัน XW 27,777 call
27 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561 7 วัน XW 28,777 call
28 ธ.ค. – 03 ม.ค.2561 7 วัน XW 28,777 full
30 ธ.ค. – 05 ม.ค.2561 7 วัน XW 27,777 call
 

ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN เริ่ม 21,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN เริ่ม 21,888
4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 อุทยานเย่หลิว กระเช้าเหมาคง
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Mitsui Outlet
พิเศษ!! แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัวระดับ 5 ดาว
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 4 วัน CI 21,888 full
11 – 14 พฤศจิกายน 2560 4 วัน CI 21,888 full
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 4 วัน CI 21,888 full
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน CI 21,888 call
10 – 13 ธันวาคม 2560 4 วัน CI 24,888 call
16 – 19 ธันวาคม 2560 4 วัน CI 22,888 call

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SHOCK PRICE เริ่ม 15,777
5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SHOCK PRICE เริ่ม 15,777
5วัน 3คืน โดยสายการบิน  NOKSCOOT (XW)
 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่  ตลาดฟ่งเจี๋ย
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป 101
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตลาดซีเหมินติง
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
01 – 05 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,777 full
02 – 06 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,777 full
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,777 call
09 – 13 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,777 call
15 – 19 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,777 full
16 – 20 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,777 full
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,777 full
23 – 27 พฤศจิกายน 2560 5 วัน XW 15,777 full
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 5 วัน XW 17,777 full
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 5 วัน XW 17,777 full
 

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN เริ่ม 22,900
4วัน 3คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN เริ่ม 22,900
4วัน 3คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
 
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 4 วัน TG 22,900 full
11 – 14 พฤศจิกายน 2560 4 วัน TG 22,900 full
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 4 วัน TG 22,900 full
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 4 วัน TG 22,900 full
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 4 วัน TG 22,900 full
07 – 10 ธันวาคม 2560 4 วัน TG 25,900 full
16 – 19 ธันวาคม 2560 4 วัน TG 22,900 full
21 – 24 ธันวาคม 2560 4 วัน TG 23,900 full
23 – 26 ธันวาคม 2560 4 วัน TG 22,900 full
27 – 30 ธันวาคม 2560 4 วัน TG 25,900 full

 

ทัวร์ไต้หวัน MAGICAL IN TAIWAN เริ่ม 20,777
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 
 
ทัวร์ไต้หวัน MAGICAL IN TAIWAN เริ่ม 20,777
5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
 
อุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมความสวยงามของดอกไม้ ณ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
เป่ยโถว บ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ
ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว 
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/เมนูพระกระโดดกำแพง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
03 – 07 พฤศจิกายน 2560 5 วัน BR 21,777 full
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 5 วัน BR 21,777 full
12 – 16 พฤศจิกายน 2560 5 วัน BR 21,777 full
17 – 21 พฤศจิกายน 2560 5 วัน BR 21,777 full
26 – 30 พฤศจิกายน 2560 5 วัน BR 21,777 call
07 – 11 ธันวาคม 2560 5 วัน BR 25,777 call
13 – 17 ธันวาคม 2560 5 วัน BR 22,777 call
17 – 21 ธันวาคม 2560 5 วัน BR 22,777 call
24 – 28 ธันวาคม 2560 5 วัน BR 23,777 full

 

 


Total 37 Record : 2 Page :  1  2 Next >>