[Close]
   

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ มุ่ยเน่ เริ่ม 9,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

 
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ มุ่ยเน่ เริ่ม 9,900
3วัน 2คืน โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 
เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้
ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตน์ฝรั่งเศษ
เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม 
ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน 
พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู
พิเศษ !! พาทุกท่านชม  กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศส
พักโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล
เที่ยวชม ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดงสุดแสนอลังการ
ฟรี!!นั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย
แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ 
(เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือ+พัดซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
01 – 03 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 9,900 call
03 – 05 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 call
08 – 10 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 10,900 full
09 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 full
15 – 17 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 9,900 call
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน DD 12,900 call
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 4 วัน DD 12,900 call
12 – 14 มกราคม 2561 4 วัน DD 9,900 call
26 – 28 มกราคม 2561 4 วัน DD 9,900 call
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 9,900 call
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 9,900 call
01 – 03 มีนาคม 2561 4 วัน DD 10,900 call
16 – 18 มีนาคม 2561 4 วัน DD 9,900 call

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินต์ มุยเน่ ดาลัค เริ่ม 11,900
4วัน 3คืนโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

 
 
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินต์ มุยเน่ ดาลัค เริ่ม 11,900
4วัน 3คืนโดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 
เที่ยวชม เมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่
ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศษ
นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆ
แถมฟรี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทรายช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน
อิ่มอร่อยกับ อาหารค่ำบนเรือ แสนโรแมนติกพร้อม ชมโชว์สุดอลังการ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam)
พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู
พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม
พักริมทะเล+เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชมโชว์บนเรือ+Wifi on bus+ชุดซินจ่าว 1 ชุด
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
09 – 12 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 full
10 – 13 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 call
11 – 14 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 full
16 – 19 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 full
17 – 20 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 full
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 call
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 call
24 – 27 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 full
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 4 วัน DD 11,900 call
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 4 วัน DD 11,900 call
01 – 04 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 call
02 – 05 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 12,900 call
03 – 06 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 call
07 – 10 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 call
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 13,900 call
09 – 12 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 call
14 – 17 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 call
15 – 18 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 call
16 – 19 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 call
21 – 24 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 full
22 – 25 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 full
23 – 26 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 11,900 full
28 – 31 ธันวาคม 2560 4 วัน DD 12,900 full
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน DD 13,900 full
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 4 วัน DD 14,900 full
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 4 วัน DD 13,900 full
04 – 07 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
05 – 08 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
06 – 09 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
11 – 14 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
12 – 15 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
13 – 16 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
18 – 21 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
19 – 22 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
20 – 23 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
25 – 28 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
26 – 29 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
27 – 30 มกราคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 4 วัน DD 11,900 call
01 – 04 มีนาคม 2561 4 วัน DD 12,900 call
02 – 05 มีนาคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
03 – 06 มีนาคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
08 – 11 มีนาคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
09 – 12 มีนาคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
10 – 13 มีนาคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
15 – 18 มีนาคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
16 – 19 มีนาคม 2561 4 วัน DD 11,900 call
17 – 20 มีนาคม 2561 4 วัน DD 11,900 call

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เริ่ม 12,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

 
 
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เริ่ม 12,900
4วัน 3คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)
 
เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน
ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park
นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood 
พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา status
01 – 04 ธันวาคม 2560 4 วัน PG 12,900 full
07 – 10 ธันวาคม 2560 4 วัน PG 13,900 full
08 – 11 ธันวาคม 2560 4 วัน PG 13,900 full
10 – 13 ธันวาคม 2560 4 วัน PG 13,900 full
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 4 วัน PG 18,900 full

 

 


Total 3 Record : 1 Page :  1