โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
  • -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปราโต้ -เซียนเซียโน่ เทอร์เม่,ปิซ่า,หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้ -เกาะเวนิส,อินเทอร์ลาเค่น,สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเทือกเขาแอล์ป
  • -เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
8วัน 5คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT230130
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
6 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66 72,900 86,900 72,900 72,900 72,900 แสดง -
Sold Out
20 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 72,900 86,900 72,900 72,900 72,900 แสดง -
Sold Out
11 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 77,900 91,900 77,900 77,900 77,900 แสดง -
Sold Out
18 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 77,900 91,900 77,900 77,900 77,900 แสดง -
Sold Out
2 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66 72,900 86,900 72,900 72,900 72,900 แสดง -
Sold Out
15 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 72,900 86,900 72,900 72,900 72,900 แสดง -
Sold Out
22 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 72,900 86,900 72,900 72,900 72,900 แสดง -
Sold Out
1 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 79,900 93,900 79,900 79,900 79,900 แสดง -
Sold Out
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ราคาเริ่มต้น 72,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน