โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)
โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)
 • -มิวนิค, ฮัลล์สตัทท์, ซอล์ซบูร์ก, สวนมิลาเบลล์, เบิร์ชเทสกาเด้น, ทะเลสาบโคนิคส์ซี -รอมเซา, โอเบอรามาเกา, วิหารเอททอล, ฟุสเซ่น, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ -อินน์สบรุกซ์, หลังคาทองคำ, ลิกเทนสไตน์, กรุงวาดุส, ลูเซิร์น, ชมเมือง
 • -เมนูปลาเทราซ์รสเลิศ, ขาหมูเยอรมัน
 • -สะพานไม้, อนุสาวรีย์สิงโต, อินเทอร์ลาเก้น, เลาเทอร์บรุนเนน, น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี, V-Cableway, ซูริค, ชมเมืองเก่า
 • 4 ดาว
8วัน 5คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT230362
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  8 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 85,900 103,900 85,900 85,900 85,900 แสดง -
  Sold Out
  22 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 85,900 103,900 85,900 85,900 85,900 แสดง -
  Sold Out
  1 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 85,900 103,900 85,900 85,900 85,900 แสดง -
  Sold Out
  12 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 85,900 103,900 85,900 85,900 85,900 แสดง -
  Sold Out
  11 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 79,900 97,900 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  Sold Out
  21 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 75,900 93,900 75,900 75,900 75,900 แสดง -
  Sold Out
  7 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 77,900 95,900 77,900 77,900 77,900 แสดง -
  Sold Out
  19 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 74,900 92,900 74,900 74,900 74,900 แสดง -
  Sold Out
  9 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 73,900 91,900 73,900 73,900 73,900 แสดง -
  Sold Out
  21 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 83,900 101,900 83,900 83,900 83,900 แสดง -
  Sold Out
  2 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 88,900 106,900 88,900 88,900 88,900 แสดง -
  Sold Out
  3 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 88,900 106,900 88,900 88,900 88,900 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)
  โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)
  ราคาเริ่มต้น 73,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน