099-353-2944

062-895-4293

088-639-9424

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY)
โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY)
 • -มิวนิค, ฮัลล์สตัทท์, ซอล์ซบูร์ก, สวนมิลาเบลล์, เบิร์ชเทสกาเด้น, ทะเลสาบโคนิคส์ซี -รอมเซา, โอเบอรามาเกา, วิหารเอททอล, ฟุสเซ่น, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ -อินน์สบรุกซ์, หลังคาทองคำ, ลิกเทนสไตน์, กรุงวาดุส, ลูเซิร์น, ชมเมือง
 • -เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน
 • -สะพานไม้, อนุสาวรีย์สิงโต, อินเทอร์ลาเก้น, เลาเทอร์บรุนเนน, น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี, V-Cableway, ซูริค, ชมเมืองเก่า -ช้้อปปิ้ง "เมืองซูริค"
 • 4 ดาว
8วัน 5คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT230368
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  2 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 69,900 81,900 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  Sold Out
  5 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 69,900 81,900 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  Sold Out
  22 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 69,900 81,900 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY)
  โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY)
  ราคาเริ่มต้น 69,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY)
  โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปแอลป์ 8 วัน (EY)
  ราคาเริ่มต้น 69,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน