062-895-4293

065-628-9891

088-639-9424

นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
  • มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
  • บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด,ฮอทพอท,กุ้งแม่น้ำ
  • มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
3วัน 2คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT230417
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 10,990 13,490 10,990 10,990 แสดง -
Sold Out
5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 10,990 13,490 10,990 10,990 แสดง -
Sold Out
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 10,990 13,490 10,990 10,990 แสดง -
Sold Out
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 10,990 13,490 10,990 10,990 แสดง -
Sold Out
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 9,990 12,490 9,990 9,990 แสดง -
Sold Out
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 10,990 13,490 10,990 10,990 แสดง -
Sold Out
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 11,990 14,490 11,990 - แสดง -
Sold Out
4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 11,990 14,490 11,990 - แสดง -
Sold Out
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 10,990 13,490 10,990 - แสดง -
Sold Out
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 9,990 12,490 9,990 - แสดง -
Sold Out
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 9,990 12,490 9,990 - แสดง -
Sold Out
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
ราคาเริ่มต้น 9,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
ราคาเริ่มต้น 9,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน