099-353-2944

062-895-4293

088-639-9424

วี้ดดดวิ้ววว เวียดนาม 4 วัน 3 คืน By VZ
วี้ดดดวิ้ววว เวียดนาม 4 วัน 3 คืน By VZ
 • มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
 • กุ้งมังกรอบซอสเนย
 • มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู
 • 4 ดาว
4วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT230454
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66 10,999 13,999 11,999 11,999 11,999 แสดง -
  Sold Out
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  วี้ดดดวิ้ววว เวียดนาม 4 วัน 3 คืน By VZ
  วี้ดดดวิ้ววว เวียดนาม 4 วัน 3 คืน By VZ
  ราคาเริ่มต้น 10,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  วี้ดดดวิ้ววว เวียดนาม 4 วัน 3 คืน By VZ
  วี้ดดดวิ้ววว เวียดนาม 4 วัน 3 คืน By VZ
  ราคาเริ่มต้น 10,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน