062-895-4293

065-628-9891

088-639-9424

ZGDAD-2321VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ZGDAD-2321VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
 • เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ รวมค่าสวนสนุก "แฟนตาซี พาร์ค" เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"
 • 4 ดาว
/ SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT230547
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGDAD-2321VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
  ZGDAD-2321VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
  ราคาเริ่มต้น 0
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGDAD-2321VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
  ZGDAD-2321VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
  ราคาเริ่มต้น 0
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน