06-2895-4293

062-895-4293

088-639-9424

โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
 • -มิลาน, ดูโอโม่, เมสเตร้ -เกาะเวนิส, สะพานถอนลมหายใจ, จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค, ล่องเรือกอนโดล่า, เมสเตร้, ฮัลล์สตัทท์, ซอล์ซบูร์ก, สวนมิลาเบลล์ -อินน์สบรุกซ์, หลังคาทองคำ, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เคมเทน, ลิกเทนสไตน์
 • -กรุงวาดุส, ลูเซิร์น, สะพานไม้, อนุสาวรีย์สิงโต, เลาเทอร์บรุนเนน, น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี, V-Cableway, อินเทอร์ลาเก้น, น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม เมืองซูริค
 • 4 ดาว
8วัน 5คืน / เริ่ม 75,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231047
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  23 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  13 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 75,900 97,800 75,900 75,900 75,900 แสดง -
  5 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 75,900 97,800 75,900 75,900 75,900 แสดง -
  2 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 82,900 104,800 82,900 82,900 82,900 แสดง -
  23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  30 เม.ย. 67 - 7 พ.ค. 67 82,900 104,800 82,900 82,900 82,900 แสดง -
  14 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 82,900 104,800 82,900 82,900 82,900 แสดง -
  11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  18 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 79,900 101,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
  โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
  ราคาเริ่มต้น 75,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
  โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)
  ราคาเริ่มต้น 75,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน