06-2895-4293

062-895-4293

088-639-9424

FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน
FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน
 • ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ วัดนันโซอิน ชมใบไม้เปลี่ยนสี ศาลเจ้าคามาโดะ ปราสาทโคคูระ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ ถ่ายภาพสุดชิคกับ หมู่บ้านยูฟูอิน อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม !!
 • ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท ห้าง Lalaport
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231123
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 25,888 33,388 25,888 25,888 25,888 แสดง -
  Sold Out
  8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 27,888 35,388 27,888 27,888 27,888 แสดง -
  Sold Out
  11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 26,888 34,388 26,888 26,888 26,888 แสดง -
  Sold Out
  24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 26,888 34,388 26,888 26,888 26,888 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน
  FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน
  ราคาเริ่มต้น 25,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน
  FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน
  ราคาเริ่มต้น 25,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน