06-2895-4293

062-895-4293

088-639-9424

ซุปตาร์...เรารักฮ่องกง แอนด์ มาเก๊า
ซุปตาร์...เรารักฮ่องกง แอนด์ มาเก๊า
 • ชมแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights) หมุนกังหันเสริมศิริมงคล ณ วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องความรักกัน ณ วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ข้ามฟากเที่ยวฝั่ง มาเก๊า แบบจัดเต็
 • 3 ดาว
4วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231172
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 26,888 33,888 26,888 26,888 26,888 แสดง -
  Sold Out
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 26,888 33,888 26,888 26,888 26,888 แสดง -
  Sold Out
  18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 25,888 32,888 25,888 25,888 25,888 แสดง -
  Sold Out
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 23,888 30,888 23,888 23,888 23,888 แสดง -
  Sold Out
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 23,888 30,888 23,888 23,888 23,888 แสดง -
  Sold Out
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 23,888 30,888 23,888 23,888 23,888 แสดง -
  Sold Out
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 23,888 30,888 23,888 23,888 23,888 แสดง -
  Sold Out
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 23,888 30,888 23,888 23,888 23,888 แสดง -
  Sold Out
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 24,888 31,888 24,888 24,888 24,888 แสดง -
  Sold Out
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 23,888 30,888 23,888 23,888 23,888 แสดง -
  Sold Out
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 26,888 33,888 26,888 26,888 26,888 แสดง -
  Sold Out
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 28,888 36,888 28,888 28,888 28,888 แสดง -
  Sold Out
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 28,888 36,888 28,888 28,888 28,888 แสดง -
  Sold Out
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 27,888 35,888 27,888 27,888 27,888 แสดง -
  Sold Out
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 26,888 33,888 26,888 26,888 26,888 แสดง -
  Sold Out
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 24,888 31,888 24,888 24,888 24,888 แสดง -
  Sold Out
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 24,888 31,888 24,888 24,888 24,888 แสดง -
  Sold Out
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 26,888 34,888 26,888 26,888 26,888 แสดง -
  Sold Out
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 26,888 34,888 26,888 26,888 26,888 แสดง -
  Sold Out
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 27,888 35,888 27,888 27,888 27,888 แสดง -
  Sold Out
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 28,888 36,888 28,888 28,888 28,888 แสดง -
  Sold Out
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 28,888 36,888 28,888 28,888 28,888 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ซุปตาร์...เรารักฮ่องกง แอนด์ มาเก๊า
  ซุปตาร์...เรารักฮ่องกง แอนด์ มาเก๊า
  ราคาเริ่มต้น 23,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ซุปตาร์...เรารักฮ่องกง แอนด์ มาเก๊า
  ซุปตาร์...เรารักฮ่องกง แอนด์ มาเก๊า
  ราคาเริ่มต้น 23,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน