06-2895-4293

062-895-4293

088-639-9424

TOKYO DISNEYLAND LOVER เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก
TOKYO DISNEYLAND LOVER เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก
 • สุดฟิน! เต็มอิ่มกับ 2 สวนสนุก ดิสนีย์ Tokyo Disneyland และ Tokyo Disney sea ไหว้พระขอพรวัดชื่อดัง วัดอาซากุสะ *ราคานี้รวมค่าเข้า เรียบร้อย * ออกเดินทางทุกวัน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ช้อปปิ้ง ย่านฮาราจูกุ ย่านชินจูกุ และห้างไดเวอร์ซิตี้
 • 4 ดาว
5วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231211
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  19 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  20 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  21 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  22 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  26 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  27 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  28 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  29 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  1 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  2 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  3 ก.ย. 66 - 7 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  4 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  5 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  6 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  7 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  8 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  9 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  10 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  11 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  12 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  15 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  16 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  17 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  18 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  19 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  20 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  22 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  24 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  25 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  26 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  27 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  29 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  30 ก.ย. 66 - 4 ต.ค. 66 33,800 39,800 33,800 33,800 33,800 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  TOKYO DISNEYLAND LOVER เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก
  TOKYO DISNEYLAND LOVER เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก
  ราคาเริ่มต้น 33,800
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  TOKYO DISNEYLAND LOVER เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก
  TOKYO DISNEYLAND LOVER เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก
  ราคาเริ่มต้น 33,800
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน