062-895-4293

065-628-9891

088-639-9424

สายมู ... เมียนมาร์ สิเรียม ย่างกุ้ง 2 วัน
สายมู ... เมียนมาร์ สิเรียม ย่างกุ้ง 2 วัน
 • สิเรียม+ย่างกุ้ง ไหว้ครบ 9 วัด 2 วัน ขอพร พระอุปคุต / พระพุทธรูป 5 ต่อ ณ เจดีย์กลางน้ำ สิเรียม 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา องค์พระมหามัยมุนีจำลอง / ขอพร พระศิวะ วัดฮินดู / พระนอนตาหวาน/ วัดงาทัตจี / เจดีย์มหาวิชยะ
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ / สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
 • สิเรียม+ย่างกุ้ง ไหว้ครบ 9 วัด 2 วัน ขอพร พระอุปคุต / พระพุทธรูป 5 ต่อ ณ เจดีย์กลางน้ำ สิเรียม 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา องค์พระมหามัยมุนีจำลอง / ขอพร พระศิวะ วัดฮินดู / พระนอนตาหวาน/ วัดงาทัตจี / เจดีย์มหาวิชยะ
 • 4 ดาว
2วัน 1คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231219
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  9 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 7,990 9,190 7,990 7,990 7,990 แสดง -
  Sold Out
  23 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 7,990 9,190 7,990 7,990 7,990 แสดง -
  Sold Out
  30 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 7,990 9,190 7,990 7,990 7,990 แสดง -
  Sold Out
  21 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 8,550 9,750 8,550 8,550 8,550 แสดง -
  Sold Out
  4 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 7,990 9,190 7,990 7,990 7,990 แสดง -
  Sold Out
  11 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 6,990 8,190 6,990 6,990 6,990 แสดง -
  Sold Out
  18 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 7,990 9,190 7,990 7,990 7,990 แสดง -
  Sold Out
  2 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 7,990 9,190 7,990 7,990 7,990 แสดง -
  Sold Out
  9 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 8,550 9,750 8,550 8,550 8,550 แสดง -
  Sold Out
  16 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 7,990 9,190 7,990 7,990 7,990 แสดง -
  Sold Out
  23 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 8,550 9,750 8,550 8,550 8,550 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  สายมู ... เมียนมาร์ สิเรียม ย่างกุ้ง 2 วัน
  สายมู ... เมียนมาร์ สิเรียม ย่างกุ้ง 2 วัน
  ราคาเริ่มต้น 6,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  สายมู ... เมียนมาร์ สิเรียม ย่างกุ้ง 2 วัน
  สายมู ... เมียนมาร์ สิเรียม ย่างกุ้ง 2 วัน
  ราคาเริ่มต้น 6,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน