06-2895-4293

062-895-4293

088-639-9424

Countdown @ Taiwan
Countdown @ Taiwan
 • Countdown ต้อนรับปีใหม่ ที่ตึกไทเป101 จัดเต็มไฮไลท์ หมู่บ้านฮิโนกิ เจียอี่ไนซ์มาเก็ต นั้งรถไฟเขาอาลีซาน ไทจง ฟงเจียไนท์มาเก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สือเฟิ่น(ปล่อยโคม) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
 • เมนูพิเศษ ลิ้มลองความอร่อยปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเป่า
 • 3 ดาว
/ SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231223
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  Countdown @ Taiwan
  Countdown @ Taiwan
  ราคาเริ่มต้น 0
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  Countdown @ Taiwan
  Countdown @ Taiwan
  ราคาเริ่มต้น 0
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน