06-2895-4293

062-895-4293

088-639-9424

HONGKONG DISNEYLAND NEWYEAR
HONGKONG DISNEYLAND NEWYEAR
 • VICTORIA PEAK – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต
 • 3 ดาว
3วัน 2คืน / เริ่ม 32,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231495
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 33,999 43,499 33,999 33,999 33,999 แสดง -
  31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 32,999 42,499 32,999 32,999 32,999 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  HONGKONG DISNEYLAND NEWYEAR
  HONGKONG DISNEYLAND NEWYEAR
  ราคาเริ่มต้น 32,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  HONGKONG DISNEYLAND NEWYEAR
  HONGKONG DISNEYLAND NEWYEAR
  ราคาเริ่มต้น 32,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน