06-2895-4293

062-895-4293

088-639-9424

ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 7,800
ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 7,800
 • ร้านยา-สวนหยวนหมิง-หยก-วัดไป๋หลิน-ร้านไม้ไผ่หรือร้านผ้าไหม- หวีหนี่-ผ่านชมถนนคู่รัก OPTION A: กระเช้า 550 บาท B: เฮลิคอปเตอร์ 4500 บาท หวังตาเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว
 • 3 ดาว
3วัน 2คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231531
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  1 พ.ย. 66 - 3 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  2 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  4 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  5 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 7,800 12,300 7,800 10,800 10,800 แสดง -
  Sold Out
  6 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 7,800 12,300 7,800 10,800 10,800 แสดง -
  Sold Out
  7 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66 7,800 12,300 7,800 10,800 10,800 แสดง -
  Sold Out
  8 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  9 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  11 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  12 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  13 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  14 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  15 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  16 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  18 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  20 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  21 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  22 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  23 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  24 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  25 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  27 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  29 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 7,800
  ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 7,800
  ราคาเริ่มต้น 7,800
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 7,800
  ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 7,800
  ราคาเริ่มต้น 7,800
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน