062-895-4293

065-628-9891

088-639-9424

ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 8,800
ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 8,800
 • ร้านยา-สวนหยวนหมิง-หยก-วัดไป๋หลิน-ร้านไม้ไผ่หรือร้านผ้าไหม- หวีหนี่-ผ่านชมถนนคู่รัก OPTION A: กระเช้า 550 บาท B: เฮลิคอปเตอร์ 4500 บาท จูไห่ - ฮ่องกง – หวังตาเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว
 • 3 ดาว
3วัน 2คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231532
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  4 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  5 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  6 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  8 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 10,800 15,300 10,800 13,800 13,800 แสดง -
  Sold Out
  10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  11 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  13 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  14 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  17 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 8,800 13,300 8,800 11,800 11,800 แสดง -
  Sold Out
  23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  24 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  25 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 9,800 14,300 9,800 12,800 12,800 แสดง -
  Sold Out
  29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 10,800 15,300 10,800 13,800 13,800 แสดง -
  Sold Out
  30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 12,800 17,300 12,800 15,800 15,800 แสดง -
  Sold Out
  31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 12,800 17,300 12,800 15,800 15,800 แสดง -
  Sold Out
  1 ม.ค. 67 - 3 ม.ค. 67 12,800 17,300 12,800 15,800 15,800 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 8,800
  ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 8,800
  ราคาเริ่มต้น 8,800
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 8,800
  ผ่อน 0% 3 เดือน ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เริ่ม 8,800
  ราคาเริ่มต้น 8,800
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน