062-895-4293

065-628-9891

088-639-9424

พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน เริ่ม 7,600
พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน เริ่ม 7,600
 • 3 ดาว
2วัน 1คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231555
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  22 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 8,930 11,930 8,930 8,930 8,930 แสดง -
  Sold Out
  28 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 7,600 10,600 7,600 7,600 7,600 แสดง -
  Sold Out
  4 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 7,600 10,600 7,600 7,600 7,600 แสดง -
  Sold Out
  11 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 7,600 10,600 7,600 7,600 7,600 แสดง -
  Sold Out
  18 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 7,600 10,600 7,600 7,600 7,600 แสดง -
  Sold Out
  2 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 7,600 10,600 7,600 7,600 7,600 แสดง -
  Sold Out
  9 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 8,930 11,930 8,930 8,930 8,930 แสดง -
  Sold Out
  10 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 9,930 12,930 9,930 9,930 9,930 แสดง -
  Sold Out
  16 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 7,600 10,600 7,600 7,600 7,600 แสดง -
  Sold Out
  23 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 8,930 11,930 8,930 8,930 8,930 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน เริ่ม 7,600
  พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน เริ่ม 7,600
  ราคาเริ่มต้น 7,600
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน เริ่ม 7,600
  พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน เริ่ม 7,600
  ราคาเริ่มต้น 7,600
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน