062-895-4293

065-628-9891

088-639-9424

ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
 • เวียงจันทน์ ไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ วังเวียง เช็คสะพานสีฟ้า เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้งตลาดมืด พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง
 • 3 ดาว
4วัน 2คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231574
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 8,999 13,999 8,999 8,999 8,999 แสดง -
  Sold Out
  26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 8,999 13,999 8,999 8,999 8,999 แสดง -
  Sold Out
  16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 8,999 13,999 8,999 8,999 8,999 แสดง -
  Sold Out
  23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 8,999 13,999 8,999 8,999 8,999 แสดง -
  Sold Out
  1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 8,999 13,999 8,999 8,999 8,999 แสดง -
  Sold Out
  8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 8,999 13,999 8,999 8,999 8,999 แสดง -
  Sold Out
  21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 8,999 13,999 8,999 8,999 8,999 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
  ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
  ราคาเริ่มต้น 8,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
  ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
  ราคาเริ่มต้น 8,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน