062-895-4293

065-628-9891

088-639-9424

จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน
จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน
 • เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตา VR 4 D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว
 • เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด อาหารถูกเจีย อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • 4 ดาว
4วัน 3คืน / เริ่ม 11,888 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT240167
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 13,888 18,888 13,888 13,888 13,888 แสดง -
  4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67 12,888 17,888 12,888 12,888 12,888 แสดง -
  9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 13,888 18,888 13,888 13,888 13,888 แสดง -
  11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 12,888 17,888 12,888 12,888 12,888 แสดง -
  16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 13,888 18,888 13,888 13,888 13,888 แสดง -
  18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 11,888 16,888 11,888 11,888 11,888 แสดง -
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 13,888 18,888 13,888 13,888 13,888 แสดง -
  25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 12,888 17,888 12,888 12,888 12,888 แสดง -
  30 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 13,888 18,888 13,888 13,888 13,888 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน
  จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน
  ราคาเริ่มต้น 11,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน
  จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน
  ราคาเริ่มต้น 11,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน